Uwagi KIG do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 18.07.2011

Krajowa Izba Gospodarcza po przeanalizowaniu treści poselskiego (klub PO) projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stwierdza, iż celem projektu jest […]