O Nas

Szanowni Państwo,

Składamy Państwu propozycję przystąpienia do grona członków Warszawskiej Izby Gospodarczej. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Deklaracją – do pobrania

Warszawska Izba Gospodarcza jest:

 • członkiem założycielem Krajowej Izby Gospodarczej
 • organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającego na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców (osoby prawne i fizyczne) – członkiem izby może być każdy przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie RP
 • przyjęła jako podstawowe zadanie: obronę i stałe reprezentowanie interesów gospodarczych swych członków, przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie zgłaszanych przez członków inicjatyw gospodarczych.

OFERTA DLA CZŁONKÓW WIG

Każdy podmiot należący do Warszawskiej Izby Gospodarczej otrzymuje z tytułu członkostwa pakiet świadczeń WIG polegający na:

 1. 20% zniżki na szkolenia organizowane przez WIG dla 2 przedstawicieli Członka WIG
 2. 20% zniżki na konferencje organizowane przez WIG dla 2 przedstawicieli Członka WIG
 3. Bezpłatny udział 2 przedstawicieli w seminariach biznesowych organizowanych przez WIG
 4. Zniżki z tytułu posiadanej Karty WIG na produkty i usługi oferowane przez partnerów Karty WIG (lista zniżek i podmiotów oferujących zniżki dostępna w zakładce KARTA WIG na stronie www.wawcc.pl)
 5. Uczestnictwo w organizowanych przez WIG spotkaniach z przedstawicielami administracji samorządowej i rządowej oraz parlamentarzystami
 6. Informacje nt. wydarzeń gospodarczych organizowanych przez WIG i Krajową Izbę Gospodarczą
 7. Informację nt. misji gospodarczych oraz wydarzeń wystawienniczych organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą
 8. Informacje nt. stanowisk WIG i Krajowej Izby Gospodarczej nt. bieżących i strategicznych planach dot. gospodarki
 9. Udział w spotkaniach eksperckich WIG
 10. Jedną nieodpłatną poradę księgową miesięcznie
 11. Jedną poradę prawną miesięcznie
 12. Doradztwo wizerunkowe w zakresie prowadzonej działalności (WIG oferuje swoim Członkom nieodpłatne doradztwo w ramach stworzonego przez siebie Biura Promocji Gospodarczej WIG w zakresie marketingu, PR, relacji z mediami oraz wykorzystania Internetu)
 13. Udział w pracach WIG nad bieżącą działalnością Izby
 14. Możliwości statutowe dot. czynnego i biernego prawa wyborczego w ramach struktur WIG
 15. Możliwości promocji podmiotu w serwisie WIG
 16. Nieodpłatny udział 2 przedstawicieli w konferencjach biznesowych i inwestycyjnych
 17. Informacja nt. możliwości udziału w organizowanych zagranicznych misjach gospodarczych
 18. Informacja nt. możliwości spotkań z misjami gospodarczymi przybywającymi z zagranicy oraz animowanie kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi
 19. Organizacja spotkań z parlamentarzystami, przedstawicielami organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego, związkami pracodawców,
 20. Udział w konkursach (regionalnych i o zasięgu krajowym): m.in. „Mazowiecka Nagroda Jakości”, „Polska Nagroda Jakości”, „Teraz Polska”, „Fair   Play”, „Mister Eksportu”.
 21. Kojarzenie partnerów gospodarczych krajowych i zagranicznych
 22. Pomoc w pozyskiwaniu środków europejskich
 23. Organizacja nieodpłatnych spotkań networkingowych adresowanych do członków WIG i Przedsiębiorców

W sprawie przystąpienia do WIG prosimy o kontakt: sekretariat@wig.waw.pl