Zwyczajne Walne Zgromadzenie Warszawskiej Izby Gospodarczej

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Izby Gospodarczej

TERIMIN PIERWSZY: 17.10.2019 roku o godzinie 12:00
TERMIN DRUGI: 17.10.2019 roku o godzinie 12:30
MIEJSCE: Świetlica Wolności – ul. Nowy świat 6/12, Warszawa

 1. Powitanie zebranych i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 3. Wybór Prezydium w osobach Przewodniczącego Zgromadzenia, Sekretarza Zgromadzenia  i Członka.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok 2018.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Rady za rok 2018.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Postanowienie o przeznaczeniu nadwyżki finansowej lub o pokryciu straty finansowej
 11. Przyjęcie uchwały o wykluczeniu z członkostwa Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy
 12. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 13. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2018.
 14. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady za rok 2018.
 15. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Członkom
 16. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady
 17. Przyjęcie uchwały o inicjatywie stworzenia Warszawskich Kurantów
 18. Przyjęcie uchwały o powołaniu Forum Kobiet
 19. Przyjęcie uchwały o inicjatywie projektu Miasto Zdrowia
 20. Przyjęcie uchwały o realizacji projektu związanego z wdrożeniem technologii recyklingu/oczyszczania wielkiej pacyficznej wyspy śmieci
 21. Prezentacja i dyskusja nad programem działania Warszawskiej Izby Gospodarczej na najbliższe lata.
  Konferencja Trzydziestolecie Polskiej Przedsiębiorczości
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie zgromadzenia.

Uwaga! Aktywny udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIG mają członkowie, którzy opłacili składki członkowskie.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w Zgromadzeniu do p Mirosława Gleba na adres e-mail: mgleb@wig.waw.pl,
tel. +48 604 481 234

 

Do pobrania:


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *