Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Warszawskiej Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić na Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Warszawskiej Izby Gospodarczej

 • termin pierwszy: 30 czerwca (wtorek), godzina 17:00
 • termin drugi: 30 czerwca (wtorek), godzina 17:30

Miejsce: spotkanie online za pośrednictwem platformy Avaya Spaces

Porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 3. Wybór Prezydium w osobach Przewodniczącego Zgromadzenia, Sekretarza Zgromadzenia i Członka.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Rady za rok 2019.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 12. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady za rok 2019.
 13. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
 14. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady
 15. Wybór Przewodniczącego Rady Izby oraz Prezesa Zarządu Izby.
 16. Wybór pozostałych członków Rady Izby oraz pozostałych członków Zarządy Izby.
 17. Dyskusja nad programem działania Warszawskiej Izby Gospodarczej na najbliższe lata.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie zgromadzenia.

Uwaga! Aktywny udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIG mają członkowie, którzy opłacili składki członkowskie.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w Zjeździe za pośrednictwem formularza http://wig.szef.co/formularze/walne


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *