Zmiany w ustawie o VAT. Faktury dla firm tylko elektroniczne?

Kobieta przy komputerze
Kobieta przy komputerze
Fot. Unsplash

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o VAT, która ma wprowadzić obowiązek wystawiania faktur z użyciem Krajowego Systemu e-Faktur.

„Ogólne obowiązkowe e-fakturowanie będzie stosowane w Polsce począwszy od 1 stycznia 2024 r. System ten będzie działał w oparciu o infrastrukturę wykorzystywaną przez dobrowolny model fakturowania elektronicznego, który został wdrożony od 1 stycznia 2022 r., tj. odpowiednio wcześniej, aby umożliwić przedsiębiorcom płynną adaptację do modelu obligatoryjnego” – podano w informacji opublikowanej na stronach Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Jakie czynności obejmie e-fakturowanie? „Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie czynności podlegające VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C). Obowiązek wystawiania e-faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (zwanego dalej: KSeF) będzie miał zastosowanie do podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT, którzy posiadają siedzibę w Polsce. Pozostali podatnicy zasadniczo będą mogli korzystać fakultatywnie z tego systemu. Ponadto w KSeF fakultatywnie będą mogły być wystawiane faktury VAT RR” – czytamy w informacji KPRM.

Ponadto, od 2025 roku zniknąć ma możliwość wystawiania faktur przy wykorzystaniu kas rejestrujących. Nie będzie także uznawany za fakturę paragon z NIP do 450 zł. „Dzięki objęciu obowiązkowym fakturowaniem w KSeF generalnie faktur, istnieje możliwość usprawnienia i przyspieszenia weryfikacji zasadności zwrotów VAT w urzędach skarbowych. W związku z tym projekt zakłada generalne skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3, z 60 do 40 dni” – dodano w informacji KPRM.

Wraz z wprowadzeniem obowiązkowych faktur elektronicznych ma pojawić się przepis, pozwalający konsumentom korzystać z narzędzia informatycznego, które umożliwia dostarczanie nabywcom paragonów fiskalnych w formie elektronicznej. Chodzi o narzędzie udostępnione przez ministra finansów, czyli Krajowy System e-Faktur.


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *