Zmiany w kodeksie pracy: dłuższe urlopy rodzicielskie i wyższy zasiłek macierzyński

Dzieci bawiące się klockami
Dzieci bawiące się klockami
Fot. Unsplash

Nowelizacja Kodeksu pracy, którą przyjął rząd, przewiduje m.in. dłuższy urlop rodzicielski, elastyczną organizację pracy dla rodziców małych dzieci i nowy urlop opiekuńczy. Jej projekt przygotował resort rodziny.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tzw. rodzicielską.

Według rządowego projektu, wprowadzającego dyrektywę rodzicielską, urlop rodzicielski będzie dłuższy i wyniesie 41 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 43 tygodnie tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Dziś to odpowiednio 32 i 34 tygodnie. Ponadto, każdy z rodziców będzie miał również gwarancje 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. W przypadku urodzenia dziecka z niepełnosprawnością lub śmiertelnie chorego, urlop rodzicielski zostanie wydłużony do 65 tygodni (do 67, jeśli urodzą się bliźnięta).

Kolejna zmiana to zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego i ustalenie go na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Rządowy projekt wprowadza też do porządku prawnego urlop opiekuńczy, czyli pięć dni w roku kalendarzowym bezpłatnego urlopu udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, ale też innemu członkowi rodziny (starszym rodzicom czy małżonkowi) wymagającemu znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

Zmiany przewidują też bardziej elastyczną organizację pracy m.in. dla rodziców dzieci do 8 lat. Po zmianie przepisów – pracodawcy nie będą mogli zlecać – bez zgody pracownika – pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom opiekującym się dzieckiem do 8 lat.

Natomiast w związku z wprowadzeniem dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE, zmienią się zasady zawierania umów na okres próbny, a pracownik, który wykonywał pracę co najmniej pół roku (w tym na podstawie umowy na okres próbny) będzie miał prawo do wystąpienia o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca będzie miał miesiąc na pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem.


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *