Złoty Inżynier

Dr inż. Konrad Tomaszewski, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, ze statuetką "Diamentowy Inżynier 2015"
Dr inż. Konrad Tomaszewski, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, ze statuetką „Diamentowy Inżynier 2015”

W zabytkowym gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej odbyła się uroczystość nadania tytułów „Złoty Inżynier 2015”.

Przyznano tytuły w 7 kategoriach:

  • Menedżer – mgr inż. Krzysztof Dędek za wzory użytkowe ubrań maskujących dla wojska,
  • Jakość – mgr inż. Izabela Kulszewicz, podzespoły z tworzyw sztucznych i metali powlekanych dla przemysłu motoryzacyjnego,
  • Nauka – dr n. technicznych Jacek Kurzyna, plazmowe silniki satelitarne,
  • Zarządzanie – mgr inż. Wojciech Rymer, kierownik spawalni w fabryce samochodów Fiat Chrysler Automobiles w Tychach,
  • High-tech – mgr inż. Wojciech Trybus, współorganizator prywatyzacji Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku Białej,
  • Ekologia – mgr inż. Wiesława Urzędowska, paliwa ekologiczne na bazie ropy naftowej,
  • Infrastruktura – mgr inż. Stanisław Wodyński, prezes Zarządu PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Został także przyznany tytuł rangi najwyższej, „Diamentowy Inżynier”.

Ryszard Marcińczak, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej NOT
Ryszard Marcińczak, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej NOT

Statuetkę „Diamentowego Inżyniera”, pozłacaną i ozdobioną dziesięcioma brylantami, przyjął z rąk  Jana Szyszko, Ministra Środowiska, jego podwładny dr inż. Konrad Tomaszewski. Minister oraz laureat najwyższego wyróżnienia wystąpili  w zielonych mundurach leśników.

Zgodnie z informacją prasową przekazaną przez przedstawiciela Naczelnej Organizacji Technicznej, Konrad Tomaszewski, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych został nominowany do nagrody za wdrożenie internetowej sprzedaży drewna, oraz program sprzedaży jednostek emisyjnych dwutlenku węgla pochłanianych przez lasy państwowe. Zdolność zasobów leśnych do pochłaniania CO₂ będzie sprzedawana podmiotom gospodarczym tak, jak obecnie sprzedawane są prawa do emisji dwutlenku węgla.

Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP odczytał list prezydenta  Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów XXII edycji plebiscytu „Złoty Inżynier”. Prezydent potwierdza wysoką rangę tytułów nadawanych w plebiscycie: – Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera zdobył sobie wysoką markę i powszechne uznanie nie tylko środowisk technicznych, ale także wszystkich, którzy zabiegają o gospodarczy i cywilizacyjny sukces Rzeczypospolitej.

Uroczystość uświetnił występ Justyny Sieńczyłło, aktorki Teatru Powszechnego i  Teatru Kamienica w Warszawie. Justyna Sieńczyłło znana jest także, jako Bogna Jakubowska z serialu telewizyjnego „Klan”. Podczas gali finałowej plebiscytu „Złoty Inżynier” aktorka zaprezentowała wybrane fragmenty przedstawień z repertuaru Teatru Kamienica, którym zarządza wraz z mężem Emilianem Kamińskim.

Prof. Leszek Sirko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Jana Szyszko, Minister Środowiska
Prof. Leszek Sirko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Jana Szyszko, Minister Środowiska

* * * * *

Tytuł honorowy „Złoty Inżynier” jest przyznawany od roku 1994 w plebiscycie „Przeglądu Technicznego”. Kandydaci są prezentowani  na łamach dwutygodnika przez cały rok. O przyznaniu tytułu decydują czytelnicy poprzez głosowanie. Kupony konkursowe są publikowane w „Przeglądzie technicznym”, zazwyczaj w ostatnim numerze w danym roku i dwóch pierwszych numerach z roku następnego. Tytuł „Diamentowy Inżynier” jest przyznawany od roku 2009.

Robert Ostrowski


Silk Road Poland