Zjazd Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Serdecznie zapraszamy na doroczny Zjazd Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, który odbędzie się w dniach 20-22 maja 2016r. w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Zjazd Rady odbędzie się w ramach uroczystych obchodów Jubileuszu 75-lecia powstania Polonia Technica, ważnej polonijnej organizacji inżynierskiej w Stanach Zjednoczonych.

 

Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej zrzesza polonijne organizacje techniczne: Polonia Technica w Nowym Jorku, Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Inżynierów w Chicago, Polish Engineers Club w Silicon Valley, US-Poland Trade Council, oraz Stowarzyszenie Polskich Inżynierów w Kandzie. W Zjeździe wezmą udział przedstawiciele naszych organizacji członkowskich jak również zaproszeni goście z polskich uczelni technicznych, firm jak również administracji i agend rządowych.

 

Zasadniczym punktem obchodów Jubileuszu Polonia Technica będzie Sympozjum Naukowe obejmujące tematykę z zakresu najnowszych osiągnięć polskich inżynierów, określenie perspektyw współpracy naukowej pomiędzy USA i Polską oraz profesjonalny dorobek polonijnych inżynierów. Hasło Sympozjum: „Polscy Inżynierowie Ameryce i Polsce, oraz ich profesjonalne osiągnięcia”.

 

W trakcie Zjazdu bedziemy tez omawiali przygotowania do III Swiatowego Zjazdu Polskich Inzynierow planowanego na 16-18 czerwca 2016r. we Wroclawiu.

 

Obrady Zjazdu odbędą się w Konsulacie Polskim w Nowym Jorku.

Consulate General of the Republic of Poland

233 Madison Avenue

New York, NY 10016

+1 646 237-2100

 

Bardzo prosimy o zarezerwowanie daty. Jeśli możliwe to prosimy również o wstępne potwierdzenie udziału (Karta Uczestnictwa) na adres Dr. Janusza Romanskiego, Prezesa Polonia Technica i głównego organizatora uroczystości i Sympozjum.

 

Karta Uczestnictwa

 

Program Zjazdu i Sympozjum