Wielkanocne spotkanie samorządu gospodarczego i mediów – 2 kwietnia 2016

Polska Izba Hotelarstwa, Stowarzyszenie Polskich Mediów, Warszawska Izba Gospodarcza, Warszawskie Bractwo Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego oraz Zespół Szkół im. im Wł. Grabskiego zapraszają członków, przyjaciół, sympatyków, Rodzinę RP na Wielkanocne spotkanie.

Program:

  • 12.00 – udziału w uroczystej Mszy Świętej z okazji świąt Wielkanocy w dn. 02 kwietnia br. w Katedrze św. Floriana, przy ul. Floriańskiej 3 w Warszawie. Mszę Świętą będzie odprawiał Ksiądz Biskup Marek Solarczyk w intencji samorządu gospodarczego i dziennikarskiego oraz przybyłych gości.
  • 13.00 – tradycyjne dzielenie się jajkiem i nie tylko…

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy potwierdzenie udziału e-mail: biuro@wig.waw.pl, tel. +48 22 22 50 111, +48 22 297 66 24


Silk Road Poland