Zaproszenie do zgłaszania ofert współpracy handlowo-inwestycyjnej z Obwodem Smoleńskim

Do Marszałka Województwa Mazowieckiego zwrócił się Zastępca Gubernatora Obwodu Smoleńskiego Federacji Rosyjskiej z propozycją nawiązania współpracy gospodarczej. Relacje realizowane są na podstawie porozumienia między województwem mazowieckim a administracją obwodu smoleńskiego o współpracy międzyregionalnej, które zostało zawarte w 2003 r.

Region smoleński jest jednym z przemysłowych regionów Centralnej Rosji. Do obszarów priorytetowych w zakresie rozwoju obwodu należą: usługi logistyczne, produkcja materiałów kompozytowych, przemysł spożywczy, technologie informacyjne, inżynieria mechaniczna, rolnictwo, turystyka, produkcja obuwia, wydobycie torfu i surowców służących produkcji cementu.

W ramach współpracy z regionem Mazowsza strona rosyjska zainteresowana jest realizacją wspólnych projektów gospodarczych, handlowych oraz lokalizacją polskich przedsiębiorstw na terenie regonu smoleńskiego. Zasadniczym obiektem zainteresowania są następujące kategorie i sektory działalności:

  • produkcja maszyn rolniczych;
  • logistyka, w tym budowa magazynów, hurtowni i centrów dystrybucji;
  • produkcja żywności – przetwórstwo rolno-spożywcze (tworzenie zakładów przetwórstwa);
  • ogrodnictwo (technologie upraw);
  • hodowla zwierząt (technologie hodowli).

W tym zakresie, w przypadku zaangażowania gospodarczego, rząd Federacji Rosyjskiej proponuje potencjalnym inwestorom szerokie zachęty inwestycyjne wpisane w funkcjonowanie zlokalizowanych na terenie Obwodu Smoleńskiego 18 inwestycyjnych stref gospodarczych (8 o przeznaczeniu rolniczym i 10 o przeznaczeniu przemysłowym).

Ogólne informacje na temat uwarunkowań gospodarczych i ofert inwestycyjnych Obwodu Smoleńskiego dostępne są na stronie internetowej.

Przedsiębiorców województwa mazowieckiego zainteresowanych podjęciem rozmów na temat współpracy ze stroną rosyjską prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie na adres: mariusz.rukat@mazovia.pl, w terminie do 9 sierpnia br.

Więcej informacji może udzielić Mariusz Rukat, Główny Specjalista, Wydział Współpracy i Promocji Gospodarczej Kancelarii Marszałka, tel. +48 22 59 07 785.

Pliki do pobrania
Formularz Zgłoszeniowy. Obwód Smoleński


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *