Z wizytą u Ambasadora Tunezji w Polsce

Marek Traczyk i Taoufik Chebbie, Ambasador Tunezji w Polsce

Marek Traczyk i Taoufik Chebbie, Ambasador Tunezji w Polsce

22 marca w Ambasadzie Tunezji w Warszawie miało miejsce spotkanie J.E. Taoufika Chebbiego, Ambasadora Tunezji w Polsce i Marka Traczyka, prezesa Warszawskiej Izby Gospodarczej, dotyczące konsolidacji wymiany handlowej i relacji biznesowych pomiędzy Tunezją a Polską.

Z inicjatywy Ambasady uczestnicy uzgodnili ustanowienie partnerstwa pomiędzy Warszawską Izbą Gospodarczą a Izbą Handlowo-Przemysłową w Tunisie, w ramach wsparcia otoczenia prawnego i instytucjonalnego regulującego relacje pomiędzy dwoma krajami, które w 2024 roku celebrują 65. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych.

Podczas rozmowy padły także deklaracje związane z zacieśnieniem więzi pomiędzy samorządem dziennikarskim obu krajów, a także wymianie turystycznej.

J.E. Taoufik Chebbi objął swój urząd 7 marca tego roku.

26 marca 2024: Spotkanie J.E. Taoufika Chebbi, Ambasadora Tunezji w Polsce z Warszawską Izbą Gospodarczą oraz Predrag i Stefanem Topić z firmy Renex. Omówiono możliwość otwarcia ośrodka doradczo-szkoleniowego i badawczo-rozwojowego w branży elektronicznej. Rozpoczęto przygotowania misji gospodarczej do Tunezji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *