Z gubernatorem Nevady o współpracy gospodarczej

Z gubernatorem Nevady o współpracy gospodarczej

Z gubernatorem Nevady o współpracy gospodarczej

Możliwość nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy Mazowszem a Nevadą to temat dzisiejszego spotkania wicemarszałka Wiesława Raboszuka z gubernatorem stanu Nevada Brianem Sandovalem.

– Współpraca ze stanem Nevada wpisuje się w naszą strategię rozwoju gospodarczego województwa. Podczas organizowanego dziś przez Samorząd Województw Mazowieckiego i Szkołę Główną Handlową w Warszawie „Dnia Nevady w SGH” nasi przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania się z ofertą stanu oraz mogli nawiązać biznesowe kontakty z amerykańskimi przedsiębiorcami. Głęboko wierzę, że przyczynią się one do jeszcze lepszej współpracy pomiędzy naszymi regionami – podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Podczas spotkania gubernator stanu Nevada przedstawił wicemarszałkowi ofertę skierowaną do przedsiębiorców, np. udział w targach, w tym w cieszącej się dużą popularnością wystawie CES, która w 2017 r. zgromadziła 4 tys. wystawców z branży nowoczesnych technologii i 170 tys. uczestników. Samorząd Województwa Mazowieckiego wyraził zainteresowanie tą inicjatywą i zobowiązał się do jej promocji wśród mazowieckich przedsiębiorców. Dodatkowo, jak podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk, udział w międzynarodowych targach i wizytach umożliwiających przedsiębiorcom wejście na globalny rynek może być współfinansowany ze środków europejskich, którymi dysponuje samorząd województwa.

– Nevada’s relationships with Poland has accelerated more than with any other countries” („Relacje Nevady z Polską rozwijają się dynamiczniej niż z jakimkolwiek innym krajem”) – zauważył podczas spotkania gubernator stanu Nevada Brian Sandoval.

Jednym z poruszanych tematów był także organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, już od siedmiu lat, konkurs „Innowator Mazowsza” skierowany do młodych innowacyjnych firm i naukowców. Rozmawiano m.in. o możliwości udziału polskich przedsiębiorców, w tym laureatów konkursu, w szkoleniach i warsztatach podnoszących wiedzę biznesową właśnie na terenie stanu Nevada. Służyć ma temu tworzona przez Biuro Gubernatora ds. Rozwoju Gospodarczego (Governor’s Office of Economic Development – GOED) platforma akceleracyjna NAB „Nevada Acceleration Bridge”.

źródło: Biuro prasowe UM Województwa Mazowieckiego


BBA Transport System