XXV Kongres Techników Polskich

XXV Kongres Techników Polskich oraz III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

XXV Kongres Techników Polskich oraz III Światowy Zjazd Inżynierów PolskichPrzyjęciem „Przesłania” zakończył się zwołany we Wrocławiu XXV Kongres Techników Polskich zorganizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich. Patronem Honorowym wydarzenia był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

Uczestnicy XXV KTP i III ŚZIP, polscy inżynierowie przybyli z całego kraju i z zagranicy (ponad 400 uczestników, z tego ok. 70 przedstawicieli z 11 krajów: Australii, Austrii, Francji, Kanady, Litwy, Meksyku, Niemiec, Szwajcarii, Republiki Południowej Afryki, USA i Wielkiej Brytanii, stwierdzili, iż przed Polską stoją ogromne zadania cywilizacyjne. W ich wypełnianiu uczestniczy społeczność techniczna, podobnie jak czynili to nasi poprzednicy w XIX i XX stuleciu. Uczestnicy XXV KTP i III ŚZIP wyrażają przekonanie i oczekują, iż wnioski z bogatych merytorycznie sesji plenarnych i konferencji naukowo-technicznych będą uwzględnione w dalszych pracach nad tym Planem. Uczestnicy XXV KTP i III ŚZIP wyrażają przeświadczenie, że priorytetami działania państwa powinno być tworzenie warunków do inwestowania w edukację, naukę i rozwój techniczny w powiązaniu z praktyką przemysłową i skorzystaniem z ogromnego potencjału oraz doświadczenia polskich inżynierów z kraju i zagranicy.

Zainteresowanym wydarzeniem we Wrocławiu rekomenduję relacje w serwisie PAP nauka w Polsce:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410307,zawod-inzynier—honor-i-odpowiedzialnosc.html,
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410180,polscy-inzynierowie-o-konkurencyjnej-gospodarce.html,
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410417,jak-ksztalcic-inzynierow—wzorce-zza-oceanu.html.

Zapraszam także na strony wydarzeń: http://ktp.enot.pl/artykul.php?id=23&alias=zako%C5%84czony oraz http://szip.org.pl/artykul.php?id=23&alias=zako%C5%84czony, gdzie zamieszczono więcej informacji o spotkaniu inżynierskim we Wrocławiu, w tym wystąpienie inauguracyjne Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka, pt. „Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki”.

Jednocześnie informuję, że pod przewodnictwem prof. Stefana Góralczyka, wiceprezesa FSNT-NOT, Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, trwa praca Komisji Wnioskowej, która wkrótce, w specjalnym komunikacie przedstawi dorobek XXV KTP III ŚZIP.

Partnerami XXV KTP i III SZIP byli: PKN ORLEN S.A., Grupa Azoty S.A., Tauron Polska Energia S.A., Grupa AsMet, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Inter-System, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Automobilklub Polski, KGHM ZANAM, Piec Bud Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., Ekert, FCA Poland, Mine Master, Energetyka, Enka-Tech, Mercus Logistyka, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PIT-Radwar S.A., PCO oraz Kapitał Dolnego Śląska.

Przesłanie XXV Kongresu Techników Polskich i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

Janusz M. Kowalski
Specjalista ds. PR FSNT-NOT