XXIII Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera

XXIII Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera

XXIII Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera27 lutego w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIII .plebiscyt „Przeglądu Technicznego” o tytuł Złotego Inżyniera.

Najwyższy tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Zarządu Spółki Tarnowskie Wodociągi, a także Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. We wcześniejszych edycjach plebiscytu był Srebrnym i Złotym Inżynierem.

Pismo gratulacyjne do laureatów i organizatorów plebiscytu skierował Prezydent RP pan Andrzej Duda. Podczas Gali odczytał je doradca Prezydenta RP Marek Dietl.

W uroczystości wzięli również udział: posłanka na Sejm RP Jolanta Hibner, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, Prezes Głównego Urzędu Miar Włodzimierz Lewandowski,  prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Tomasz Schweitzer, prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski, przedstawiciel Ministra Rozwoju Paweł Maryniak, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii Ryszard Pregiel, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce prof. Leszek Rafalski,  Ambasador Komisji Europejskiej ds. Nowej Narracji Europejskiej prof. Michał Kleiber, prezes Fundacji Promocji Godła Polskiego „Teraz Polska” Krzysztof Przybył, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej Jan Tarczyński, Prezes Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniew Grabowski.

Obecni byli przedstawiciele Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Patentowego RP, prorektorzy i dziekani stołecznych uczelni (PW i SGGW),  dyrektorzy i profesorowie instytutów badawczych oraz  członkowie władz i agend ruchu stowarzyszeniowego ze stowarzyszeń naukowo-technicznych i terenowych jednostek organizacyjnych NOT. Obecni byli także laureaci poprzednich edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego.

Uczestników Gali powitała i słowo wprowadzające wygłosiła prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – redaktor naczelna „Przeglądu Technicznego” – Ewa Mańkiewicz-Cudny.

„Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania. Tytuły przyznawane są w kategoriach: high-tech, zarządzanie, menadżer, ekologia, nauka i jakość. Nagroda ma promować dokonania polskich inżynierów i zwrócić uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

TYTUŁ ZŁOTEGO INŻYNIERA 2016 otrzymali:

 • Dr inż. Janusz Berdowski  – absolwent SGGW, współtwórca Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Obecnie jest Dziekanem Wydziału Zarządzania i Administracji Europejskiej Uczelni Informatyczno- Ekonomicznej  w Warszawie. Jako człowiek zaangażowany w zagadnienia jakości, międzynarodowy auditor systemów jakości otrzymał tytuł w kategorii jakość.
 • Inż. Tadeusz Chęsy – absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy wdrażał nowe technologie w produkcji maszyn rolniczych. Z czasem się przebranżowił, stał się poligrafem i właścicielem jednej z największych w Polsce drukarni o nazwie POZKAL W ostatnich latach stał się „uzdrowicielem” podupadłego największego inowrocławskiego sanatorium „SOLANKI”. Złoty Inżynier w kategorii menedżer.
 • Prof. dr hab. inż. Edward Gacek – absolwent AR we Wrocławiu to ważna postać w polskim nasiennictwie, w polskiej genetyce roślin. Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupcy. Pod jego kierownictwem wdrożono innowacyjne rozwiązania zmierzające do wierności plonowania przy zachowaniu bioróżnorodności w uprawie roślin. Złoty Inżynier w kategorii innowacje.
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis. Prorektor Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, członek korespondent PAN. Wybitny specjalista z zakresu materiałów ceramicznych, twórca wielu opatentowanych technologii, w tym spiekania tworzyw i syntezy wysokotemperaturowej. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Złoty Inżynier w kategorii nauka.
 • Mgr inż. Jan Olczak – mechanik precyzyjny – absolwent Politechniki Warszawskiej. Wiceprezes Zarządu Spółki FANEX w Radonicach k. Błonia. Rzadko się zdarza, aby członek zarządu firmy produkcyjnej sam konstruował maszyny potrzebne do produkcji w swoim zakładzie. Złoty Inżynier w kategorii zarządzanie.
 • Mgr inż. Jan Skalski, absolwent poznańskiej Akademii Rolniczej. Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koninie. Dzięki niemu wybudowano zakład unieszkodliwienia odpadów (czytaj spalarnię), która świetnie funkcjonuje. Złoty Inżynier w kategorii ekologia.
 • Dr inż. Marek St. Węglowski, absolwent Politechniki Śląskiej, pełnomocnik dyrektora d.s. rozwoju badań w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Ekspert Komisji Europejskiej przy ocenie wniosków na projekty badawcze i laureat kilku prestiżowych nagród, w tym Srebrnego Medalu na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Genewa 2016. Kilka lat temu odbierał statuetkę Srebrnego Inżyniera. Laureat w kategorii high-tech.
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka. Naukowiec, działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), który po przejściu na emeryturę pracuje społecznie. Redaktor naczelny czasopisma „Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania”. Twórca pierwszych polskich przyrządów półprzewodnikowych wprowadzonych do praktyki, a zwłaszcza mikrofalowych dla uzbrojenia radioradioelektronicznego, głównie radiolokacji.
 • Dr inż. Marian Zastawny – absolwent Politechniki Warszawskiej. Przeniósł się do USA i tam, na prestiżowym California Institute of Technology ukończył studia magisterskie z dziedziny lotnictwa. Obecnie jest Prezesem Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Pracuje na stanowisku starszego inżyniera w znanej firmie Aicraft Research Association.  Kategoria Inżynier polonijny.

HONOROWI ZŁOCI INŻYNIEROWIE PT 2016

Od X edycji plebiscytu przyznawane są tytuły Honorowych Inżynierów absolwentom uczelni technicznych z dyplomem inżyniera, którzy sukces odnieśli w zupełnie innych dziedzinach. W XXIII edycji tytuł Honorowego Złotego Inżyniera otrzymali:

 • Mgr inż. Piotr Kuczyński – absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 1973-1993 pracownik zakładów Mera Błonie i prywatnych przedsiębiorstw montujących komputery. Następnie publicysta zajmujący się problematyką ekonomiczna, finansową i giełdą na łamach czasopism ekonomicznych. Od 2006 r. Główny Analityk Domu Inwestycyjnego XELION. Popularny komentator radiowy i telewizyjny.
 • Ks. kanonik mgr inż. Wiktor Ojrzyński – Dziekan Duszpasterzy Leśników, Duszpasterz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Warszawa. Uzyskał zgodę ks. kard. Józefa Glempa na studia eksternistyczne w specjalności leśnej na SGGW. W 2004 r. obronił pracę inżyniersko-magisterską na temat: Etos zawodu leśnika polskiego. Krzewi zasady etyki zawodowej w środowisku pracowników leśnictwa posługując się m.in własnymi publikacjami na ten temat. Jest częstym gościem spotkań Stowarzyszenia Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa.
 • Ks. mgr inż. Jacek Stryczek – Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Papieskiej Akademii Teologicznej, pomysłodawca „Szlachetnej paczki”. Specjalizuje się w tematyce PR Kościoła oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2007 jest Duszpasterzem Ludzi Biznesu i Duszpasterzem Wolontariatu w Małopolsce.
 • Mgr inż. Maja Włoszczowska – absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Wielokrotna mistrzyni i wicemistrzyni Polski w crosscountry. Multimedalistka mistrzostw świata i Europy. Srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Pekiniuie i Rio de Janeiro.

Dyplomy oraz statuetki Złotego Inżyniera wręczali laureatom red. nacz. „Przeglądu Technicznego” Ewa Mańkiewicz-Cudny w towarzystwie ministra Tomasza Żuchowskiego (MIB) i prof. Michała Kleibera.

XXIII Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera

XXIII Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera


Silk Road Poland