XVII Edycja Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

nagroda-marszalka

Już po raz siedemnasty można zgłaszać kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. W ten prosty sposób można podziękować osobom, które aktywnie działają na rzecz naszego województwa. Do tej pory nagrodzono już ponad 150 osób, wśród nich byli m.in.: ks. Jan Twardowski, Józef Hen, Jerzy Janicki, Sława Przybylska-Krzyżanowska, Maja Komorowska czy Maria Pomianowska.

– Zachęcam serdecznie do zgłaszania kandydatów do tegorocznej Nagrody Marszałka. Ludzi aktywnych, ludzi, którzy ponad swoje obowiązki zawodowe robią coś dla naszej wspólnoty mazowieckiej – w obszarze kultury, aktywności społecznej, wolontariatu. Chcemy takich ludzi dostrzegać, chcemy ich wyróżniać i nagradzać – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznawana jest za wybitne zasługi w dziedzinie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie, ale także za twórczość artystyczną oraz upowszechnianie i ochronę kultury. To doskonały sposób na wyróżnienie i uhonorowanie wyjątkowych mieszkańców Mazowsza, którzy swoją pracą i talentem intensywnie działają na rzecz nas wszystkich.

– Nagroda Marszałka to konkurs skierowany do wszystkich tych, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla naszego województwa poprzez działalność w swoich środowiskach, małych ojczyznach, gminach czy powiatach. Do udziału w nim zachęcamy zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły, organizacje czy stowarzyszenia. Wszystkich tych, którzy w jakiś sposób wyróżniają się w swoim środowisku i robią coś wyjątkowego, coś godnego zobaczenia i nagrodzenia. Liczymy, że podobnie jak w poprzednich edycjach będzie wiele ciekawych zgłoszeń, spośród których wybierzemy znakomitych laureatów – dodał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Kandydaci mogą być zgłaszani do 9 września br. przez: komisje sejmiku województwa mazowieckiego, gminy i powiaty z terenu Mazowsza, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno-kulturalne i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego. Spośród wszystkich zgłoszonych kapituła wyłoni 10 laureatów, którzy poza pamiątkową statuetką otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Wnioski do XVII edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych dla osób fizycznych i podmiotów niebędących osobą fizyczną z dopiskiem: XVII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zgłoszenia można składać osobiście lub wysyłać pocztą do 9 września 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Więcej informacji można otrzymać pod numerem telefonu: (22) 59 79 221 lub adresem e-mail: iwona.powaga@mazovia.pl.

Zasady, regulamin oraz formularze konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl.

Laureatami Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego w roku 2015 zostali: Adam Wenkler; Jadwiga Kresa; Jan Kania; Krzysztof Ścierański; Jadwiga Korneszczuk; Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyna”; Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie; Zespół ludowy „Sobótka” z Czarnolasu; Grupa nieformalna „Żwawe Babki”; Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza.