Xiamen Airlines promotorem zrównoważonego rozwoju

Zhao Dong

Zhao Dong

Przewodniczący linii Xiamen Airlines Zhao Dong zwrócił do Forum Politycznego Wysokiego Szczebla w zakresie Zrównoważonego Rozwoju przy ONZ.

Przewodniczący Zhao Dong został imiennie zaproszony jako jedyny przedstawiciel chińskiego przedsiębiorstwa w celu podzielenia się sukcesami linii Xiamen Airlines w najważniejszych obszarach zrównoważonego rozwoju i działań klimatycznych z uczestnikami forum i resztą świata.

W 2017 r. Xiamen Airlines były pierwszymi liniami lotniczymi na świecie, które wsparły cele zrównoważonego rozwoju ONZ. W trakcie przemówienia, które spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem, Zhao apelował o szersze przyjęcie w branży bardziej wydajnych i tańszych rozwiązań czystej energii, co prowadzi do przyspieszenia zrównoważonego rozwoju.

– Linie Xiamen Airlines są uznanym, międzynarodowym promotorem wdrażania zrównoważonego rozwoju i podejmowania proaktywnych, pozytywnych kroków w tak ważnym obszarze, jak działania na rzecz klimatu – stwierdził prezes Xiamen Airlines Zhao Dong.

– Linie Xiamen Airlines obrały za cel realizację 70 projektów ograniczenia zużycia energii i emisji gazów każdego roku w celu zmniejszenia rocznych emisji o 300 000. Zobowiązaliśmy się do tego celu w obliczu ONZ – dodał prezes Xiamen Airlines Zhao Dong.

– Jako przewoźnik, dla którego bardzo liczy się nasza planeta i wspólna przyszłość, linie Xiamen Airlines są przekonane co do tego, że promowanie celu zrównoważonego rozwoju w ramach podejmowania działań na rzecz klimatu, wdrażanie zasady wspólnych lecz różnych obowiązków i postępowanie zgodnie z wytycznymi UNFCCC i umowy paryskiej to niezbędne kroki. Takie działania są w najlepszym interesie transportu lotniczego, Chin i całej międzynarodowej społeczności – dodał prezes Xiamen Airlines Zhao Dong.

Linie Xiamen Airlines są w posiadaniu ponad 200 samolotów i obsługują niemal 400 tras. Linie wprowadziły szereg międzykontynentalnych połączeń obejmujących Azję, Amerykę Północną, Australię i Europę. Linie zdobyły wyróżnienie „najlepszych chińskich linii lotniczych” od pasażerów przez 27 kolejnych kwartałów, były pierwszym przedsiębiorstwem w branży usługowej odznaczonym China Quality Award i są prawdziwym klejnotem w chińskiej branży lotniczej ponieważ przynoszą zyski już od 32 lat.

źródło: PAP
foto: Xinhua Muzi Li

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *