Wzrost płacy i zatrudnienia

Wzrost płacy i zatrudnienia

Wzrost płacy i zatrudnienia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2019 wyniosło 4907,95 zł. Było o 7,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrosło również zatrudnienie – podał Główny Urząd Statystyczny.

Liczba pracujących według stanu na 30 września 2019 r. wyniosła 9650,6 tys. osób i była o 2,1 proc. wyższa niż przed rokiem. W porównaniu z 2018 r. udział pracujących w sektorze prywatnym zwiększył się o 0,5 p.p. i ukształtował się na poziomie 68,4 proc. – podał GUS w komunikacie.

Wedle danych GUS najwięcej pracujących zanotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 2459,5 tys. osób. Natomiast najmniej liczebną sekcją było rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 84,1 tys. pracujących.

źródło: GUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *