Wystawa „Otwarta Pracownia – Kraków Dietla 11”

op730

Zapraszamy na wernisaż wystawy pt. „Otwarta Pracownia – Kraków Dietla 11”.  Dnia 15 kwietnia (piątek) o godz. 18:00 do Galerii Górnej i Dolnej w BWA w Kielcach, przy ul. Kapitulnej 25-011 w Kielcach. Finisaż wraz z promocją katalogu odbędzie się dnia 6 maja 2016 (piątek) o godzinie 18:00. Na wystawie zobaczymy prace 12 artystów zrzeszonych przy Stowarzyszeniu Artystycznym Otwarta Pracownia w Krakowie, przy ul. Dietla 11.

Artyści biorący udział w wystawie: Bettina Bereś, Ignacy Czwartos, Marcin Pawłowski, Olga Pawłowska, Jacek Dłużewski, Krzysztof Klimek, Beata Stankiewicz, Lech Kolasiński, Maria Pyrlik, Dariusz Mlącki, Marcin Gierat, Olgierd Chmielewski.

„Otwarta Pracownia (galeria) jest miejscem, w którym podejmowane będą próby, by sztukę ujawniać w sposób bezinteresowny, bez uwzględniania komercyjnych lub prestiżowych kalkulacji. Podejmując tę naturalną na terenie sztuki aktywność, Otwarta Pracownia wpisuje się w ciąg działań innych nie komercyjnych galerii. Odmienność polega na tym, że Otwarta Pracownia powołana zostaje nie w oparciu o lokalnie zdefiniowaną wizję sztuki, ale przy pełnej świadomości, że w sztuce panuje stan głębokiej niepewności i dezorientacji, nawet co do pytań dla niej podstawowych.

Celem Otwartej Pracowni nie jest aktywność dla samej aktywności. Celem nie jest też rywalizacja na rynku prestiżów. Jeżeli nie będzie nic ciekawego do pokazywania, nic nie będzie pokazywane. Jeżeli ten stan rzeczy okaże się stanem trwałym, Otwarta Pracownia ulegnie samolikwidacji. Osoby powołujące Otwartą Pracownię nie zamierzają robić karier galerników. Otwarta Pracownia jako galeria jest strukturą przezroczystą i nie przesłania sobą artystów i ich prac.

Otwarta Pracownia poszukuje sztuki, bada jej kondycję, pokazuje prace artystów, świadczy na ich rzecz, ale nie organizuje akcji promocyjnych i nie uczestniczy w takich akcjach.

Otwarta Pracownia nie przedkłada a priori jednych mediów ponad inne, jednej koncepcji sztuki ponad inną. Na tym polega jej otwartość. Jednak dążenie do samej tylko aktualności bez dążenia do transcendencji, oraz zastępowanie twórczości „rozgrywką w polu sztuki”, uznaje się za postawy mało interesujące. Otwarta Pracownia nie pokazuje sztuki, bo sztuka jest abstrakcyjnym pojęciem, którego nie sposób pokazać. Otwarta Pracownia pokazuje prace.

Wystarczającą przyczyną pokazu w Otwartej Pracowni są zgromadzone w niej prace. Miejscem, w którym następuje zasadnicze sprawdzenie ich wartości, jest wystawa. Wystawa w Otwartej Pracowni może stać się negatywną weryfikacją dla pokazanych prac.
Otwarta Pracownia oddziałuje poprzez pokazy, wydawnictwa i spotkania. Są to trzy nurty działalności Pracowni. Obok prezentacji twórczości aktualnej Otwarta Pracownia podejmuje działania mogące przyczynić się do zweryfikowania i uporządkowania obrazu sztuki polskiej ostatnich kilkudziesięciu lat.” (Jerzy Hanusek)

e_zaproszenie_op730