Wycofanie poparcia dla Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej przez Malawi

Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna

Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna

Podczas swej wizyty w Maroku, Minister Spraw Zagranicznych Malawi zapowiedział wycofanie, przez swój kraj, poparcia dla Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej (SARD), którą uprzednio Malawi poparło w 2014 roku.

Minister zapowiedział pogłębienie współpracy bilateralnej z Marokiem w takich dziedzinach jak rolnictwo, nawozy sztuczne, turystyka i inwestycje.

Minister zadeklarował również, że jego kraj będzie aktywnie uczestniczył w procesie uregulowania problemu Sahary.

Warto zauważyć, że obecnie już blisko 40 krajów wycofało swoje poparcie dla SARD, w tym wiele krajów afrykańskich.