Współpraca w ramach Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego

Współpraca w ramach Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego

Współpraca w ramach Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego

Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego (FIGWM) powstało w 2005 roku i tworzy je 9 Izb Gospodarczych działających na terenie Mazowsza:

  • Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
  • Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
  • Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie
  • Ostrowska Izba Rolno-Przemysłowa
  • Płońska Izba Gospodarcza
  • Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie
  • Warszawska Izba Gospodarcza
  • Wschodnia Izba Gospodarcza w Siedlcach

Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego od początku swojej działalności wpływa na porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami zrzeszonymi w organizacjach samorządu gospodarczego, a władzami na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Forum stanowi płaszczyznę do współpracy na rzecz aktywnego rozwoju województwa.

19 grudnia br. w siedzibie Warszawskiej Izby Gospodarczej odbyło się coroczne posiedzenie przedstawicieli FIGWM. Spotkanie miało na celu podsumowania 2017 roku,  omówienie szczegółów współpracy na kolejny rok oraz przekazanie przewodnictwa na rok 2018 kolejnej Izbie. Myśl globalnie, działaj lokalnie było hasłem przewodnim spotkania.

Prezes Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie, pan Kazimierz Kurnicki poruszył problematykę działań Izb i Forum na rzecz lokalnych przedsiębiorców, zwracając uwagę na ważność zaangażowania Forum w działania międzynarodowe, takie jak targi, kongresy czy konferencje, jednak zaznaczając wagę przedsięwzięć lokalnych.

Pan Marian Serwach, prezes Płońskiej Izby Gospodarczej podjął temat trudnego dostępu przedsiębiorców do bazy wiedzy dotyczącej przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firm z sektora MiSP, a także braku wiedzy na temat możliwości pozyskania dotacji ze środków unijnych i innych.

Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej, pan Marek Traczyk zaprosił członków Forum oraz, za ich pośrednictwem zrzeszonych Izbach przedsiębiorców, do aktywnego uczestniczenia w życiu Forum, które ma do dyspozycji własny portal http://sejmikgospodarczy.org/,  serwis newslettera. Strona www Forum jest do dyspozycji zrzeszonych Izb oraz ich członków.  Zwyczajem Warszawska Izba Gospodarcza zaprosiła na targi China Homelife Poland, 05-07.06.2018 r. oraz Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej, 06.06.2018 r. Marek Traczyk podkreślił, że organizacja targów dla Europy Centralnej i Wschodniej   to szanse dla gospodarki Mazowsza, Polski przy współpracy  międzynarodowej.

Podczas spotkania poruszono także temat zainicjowania instytucji mediacji i  sądu arbitrażowego przy FIGWM, Centrum Monitoringu Prawnego, a także ustalono formę działań lokalnych poszczególnych członków Forum. Ważnym punktem posiedzenia była też decyzja o opracowaniu programu wspomagającego bezpośredni kontakt zrzeszonych przedsiębiorców, mający na celu wymianę dedykowanych ofert handlowych i kojarzeniu kontrahentów. Ustalono, że Warszawska Izba Gospodarcza  stworzy platformę komunikacji dla zrzeszonych Izb i ich członków.

Przewodnictwo w pracach Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego na rok 2018 objęła Warszawska Izba Gospodarcza.


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *