Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Krajowa Izba Gospodarcza, Acuarius Consulting

Krajowa Izba Gospodarcza, Acuarius Consulting

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła drugi etap konkursu na dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3. POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw . Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, w tym udziału w targach, które objęte zostały programem.

Braliśmy udział w konsultacjach oraz spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, gdzie wspólnie dyskutowaliśmy nad wyborem rynków i imprez targowych uwzględnionych w programie „Go to Brand”. Liczba imprez dofinansowanych w programie została ostatecznie ustalona i na liście znalazły się następujące branże oraz targi:

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Acuarius Consulting oferują Państwu kompleksową lub częściową obsługę udziału w programie:

  • przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie
  • kompleksową realizacje targów, misji gospodarczych (wraz z obsługa organizacyjno-logistyczną) szkoleń czy usług doradczych
  • rozlicznie projektu

Nabór wniosków w ramach podziałania 3.3.3. rozpocznie się 10 lutego i potrwa do 13 marca br. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. W poprzednich edycjach naboru, ilość chętnych kilkakrotnie przekroczyła możliwości programu, zalecamy więc jak najszybsze złożenie wniosków.

Przewidywana intensywność wsparcia wydatków kwalifikowanych związanych z udziałem w programie w postaci pomocy de minimis wynosi:

  • 60% dla średnich przedsiębiorstw
  • 75% dla małych przedsiębiorstw
  • 80% dla mikroprzedsiębiorstw z województwa mazowieckiego
  • 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw

Dzięki programom promocji, polscy przedsiębiorcy otrzymają narzędzia do ekspansji na rynki pozaunijne, często odległe, kosztowne, ale posiadające duży potencjał importowy.

Pełna oferta przygotowania wniosków, obsługi targów oraz rozliczeń projektów

Zachęcamy również do zapoznania się z Programami promocji na rynkach perspektywicznych

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pilne zgłoszenia.