Wsparcie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnego finansowania w ramach kilku programów Unii Europejskiej. Oferta z programów uruchomionych przed 2014 r. (Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP, Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress) jest dostępna do wyczerpania środków lub do zakończenia umów zawartych przez Narodowych Pośredników Finansowych, w niektórych przypadkach aż do 2017 r. Równolegle od grudnia 2015 r. uruchamiana jest oferta pośredników programów UE na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 i EaSI. Oferta będzie rozszerzana o produkty nowych pośredników, w tym w ramach kolejnych programów UE (m.in. Kreatywna Europa).

Więcej informacji


Silk Road Poland