Wsparcie dla polskiego eksportu

Jacek Szugajew, dyrektor zarządzający BGK
Jacek Szugajew, dyrektor zarządzający BGK
Jacek Szugajew, dyrektor zarządzający BGK

Przedsiębiorców zainteresowanych możliwością wsparcia państwa w rozwoju działalności gospodarczej, a szczególnie aktywności proeksportowej, zapraszamy na seminarium organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Warszawską Izbą Gospodarczą oraz Forum Izba Gospodarczych Województwa Mazowieckiego. Seminarium odbędzie się we wtorek 13 marca, w Warszawie.

Ofertę produktów Banku Gospodarstwa Krajowego kierowanych do polskich firm prezentuje Jacek Szugajew, dyrektor zarządzający BGK.

Polscy przedsiębiorcy coraz odważniej pojawiają się na rynkach zagranicznych. Konkurencyjni zarówno pod względem ceny jak i jakości oferowanych produktów. Jednak niejednokrotnie napotykają barierę związaną z niepewną sytuacją na rynkach zagranicznych, brakiem stabilności politycznej czy brakiem możliwości weryfikacji partnera biznesowego.

Z tymi problemami stykają się eksporterzy przede wszystkim na rozwijających się rynkach Europy Wschodniej, Afryki, Ameryki Południowej czy Azji. Dla naszego rodzimego biznesu jest to jednak atrakcyjny kierunek. Zgodnie z przewidywaniami analityków dynamiczny wzrost ekonomiczny państw azjatyckich i afrykańskich przełoży się w najbliższej przyszłości na wzrost znaczenia tych regionów na gospodarczej mapie świata. Obecność polskich firm na tych rynkach pozwoli na osiągnięcie wyższych zysków i pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy Polski.

Od finansowania dłużnego do kapitałowego

Pomoc w przezwyciężaniu powyższych barier oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Pełniąc rolę państwowego banku rozwoju, podobną do niemieckiego KfW, włoskiego CDP czy czeskiego CEB, BGK wspiera handel zagraniczny i ekspansję polskich spółek. Nasz bank niejednokrotnie podejmuje ryzyko, którego nie chcą podjąć banki komercyjne. Jednocześnie proponuje warunki korzystne dla eksporterów. Działania BGK wpisują się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która ma za zadanie wspierać polskie firmy na zagranicznych rynkach. Nieustanny rozwój nowych inicjatyw i produktów sprawił, że BGK może się pochwalić kompleksową ofertą wspierania działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw – od finansowania dłużnego do kapitałowego.

Paleta produktów finansowych BGK jest szeroka, każdą transakcję eksportową analizujemy indywidualnie, tak aby zaproponować jak najbardziej dopasowane do potrzeb rozwiązanie. Co do zasady, produkty BGK można podzielić na 4 główne grupy.

Cztery główne grupy produktów

W przypadku gdy zagraniczny kontrahent nie ma wystarczających środków na zakup polskich dóbr o charakterze konsumpcyjnym czy sfinansowanie inwestycji w nowy park maszynowy lub budowę nowego zakładu, BGK może sfinansować zakup poprzez bank zagraniczny.

Transakcje krótkoterminowe, które mogą zostać zrealizowane w ciągu dwóch lat, finansowane są poprzez akredytywę dokumentową, większe i dłuższe transakcje w oparciu o kredyt dla banku nabywcy lub wykup wierzytelności zagranicznych. Przykładami mogą być funkcjonujący hotel w Mińsku czy wykup wierzytelności ze sprzedaży polskich maszyn do Rosji.

Jeżeli polski przedsiębiorca obawia się utraty płynności związanej z wydłużonym terminem zapłaty, rozwiązaniem może okazać się dyskontowanie akredytywy. Eksporter może wówczas zaoferować odroczony termin płatności, nawet do dwóch lat, a BGK zdyskontuje taką należność po dokonaniu wysyłki towarów czy zrealizowaniu usługi. Instrument ten jest dostępny dla prawie wszystkich rynków świata. Dzięki jego zastosowaniu polscy przedsiębiorcy mogą uatrakcyjnić swoją ofertę na rynkach zagranicznych, proponując dłuższy niż konkurenci termin odroczenia płynności bez obawy o utratę płynności.

Przedsiębiorcy planujący bardzo duże przedsięwzięcia zagranicą także mogą liczyć na wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego. „Szyte na miarę” produkty pozwalają na finansowanie zarówno zagranicznego zamawiającego, jak również działalności spółek-córek polskich podmiotów. W ten sposób sfinansowaliśmy miedzy innymi budowę hotelu w Edynburgu czy fabryki części motoryzacyjnych w Meksyku.

Z kolei Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez PFR TFI uzupełnia wsparcie dłużne o kapitałowe. Pozostawiając pakiet większościowy w rękach przedsiębiorców, BGK ułatwia wejście na nowe rynki, zapewniając podział ryzyka inwestycyjnego i współfinansowanie.

Oferta dla wszystkich firm

Z instrumentów wsparcia banku mogą skorzystać wszystkie polskie firmy, bez względu na branżę, w której działają, wielkość firmy czy rynków, na które sprzedają swoje towary lub oferują usługi. O wsparcie mogą ubiegać się zarówno firmy budowlane, jak i producenci mebli, maszyn rolniczych czy produktów spożywczych. Dziś jesteśmy z rodzimymi firmami w 55 krajach na 6 kontynentach. To realne wsparcie staje się paliwem dla polskiej działalności poza granicami naszego kraju.


Silk Road Poland

Komentarze do “Wsparcie dla polskiego eksportu”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *