WPHI aktywnie promują polską gospodarkę za granicą

– Powinniśmy skoncentrować swoje działania na promocji eksportu, pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz ułatwianiu rodzimym przedsiębiorcom inwestowania za granicą – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas narady kierowników Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI). Spotkanie przedstawicieli placówek zagranicznych Ministra Gospodarki odbyło się 2 kwietnia 2012 r. w Warszawie.

– Chcemy skutecznie wspierać nasze firmy w prowadzeniu działalności gospodarczej na międzynarodowych rynkach, dlatego w tym roku rozpoczęliśmy intensywną promocję polskiej gospodarki za granicą – przypomniał wicepremier Pawlak. – Liczę na zaangażowanie wszystkich oddziałów WPHI – dodał.

Wicepremier Waldemar Pawlak podkreślił, że kluczowa będzie również współpraca WPHI z partnerami społecznymi, a przede wszystkim izbami bilateralnymi oraz stowarzyszeniami przedsiębiorców.

Szef resortu gospodarki zwrócił również uwagę, że choć głównymi partnerami handlowymi są dla Polski kraje europejskie, to powinniśmy także rozwijać relacje gospodarcze poza Unią. – Będziemy prezentować Polskę, jako atrakcyjnego partnera biznesowego na rynkach priorytetowych, takich jak Niemcy, Rosja czy Chiny, ale także perspektywicznych, do których zaliczyliśmy, Brazylię, Algierię, Kanadę, Kazachstan i Turcję – zapowiedział wicepremier. – Zależy nam na osiągnięciu lepszych wyników z tymi krajami, ponieważ potencjał wzajemnej wymiany gospodarczej jest bardzo duży – dodał.

Celem tych działań jest wspieranie polskich i pozyskiwanie zagranicznych inwestycji oraz promocja 15 polskich branż, najbardziej rozwojowych w zakresie eksportu, tj.: branża meblarska, budownictwo, maszyny i urządzenia górnicze, usługi ITC, produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych oraz polskie specjalności żywnościowe. – Polska jest drugim po Wielkiej Brytanii producentem jachtów i potęgą jeśli chodzi o żywność. W tym obszarze mamy aż 2,5 mld euro nadwyżki – zauważył wicepremier Pawlak. – Są to zatem branże o dużym potencjale rozwojowym – dodał.

Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik zaznaczyła, że ambicją Ministerstwa Gospodarki jest odegranie wiodącej roli w promocji gospodarczej Polski. – Ściślej współpracując i w pełni wykorzystując potencjał WPHI mamy szansę być skutecznym, dobrze zorientowanym w sytuacji gospodarczej reprezentantem Europy Środkowej i Wschodniej – powiedziała.

***

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) są zagranicznymi placówkami Ministra Gospodarki, działającymi w ramach Ambasad i Konsulatów RP. Aktualnie funkcjonuje 48 placówek rozmieszczonych na wszystkich kontynentach. Wydziały te ściśle współpracują z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polską Organizacją Turystyczną oraz organizacjami samorządu gospodarczego.

Głównym zadaniem WPHI jest udzielenie wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom w kontaktach gospodarczych w świecie, w tym zwłaszcza:

1. Promocja polskiej gospodarki i produktów.
2. Ułatwianie dostępu do rynku towarów i usług kraju urzędowania.
3. Ochrona interesów polskich przedsiębiorców w kontaktach z administracją i podmiotami gospodarczymi.
4. Przyciąganie inwestycji zagranicznych do Polski.
5. Wspieranie i doradztwo dla polskich eksporterów; w tym zwłaszcza udzielanie informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej, wymagań formalnych, procedur, instytucje, podatków itp.
6. Udzielanie informacji na temat możliwości nawiązania i prowadzenia współpracy handlowej, inwestycyjnej lub kooperacyjnej.
7. Udostępnianie baz danych importerów, potencjalnych inwestorów i eksporterów.
8. Udostępnianie wykazu otrzymanych bezpośrednio zapytań ofertowych.
9. Udzielanie informacji o imprezach targowych, giełdach towarowych i warunkach uczestnictwa, a także pomoc w organizowaniu wystąpień targowych polskich przedsiębiorstw.
10. Przekazywanie ofert polskich eksporterów potencjalnym importerom i reprezentującym je instytucjom, bezpłatnym bazom danych itp.
11. Uzyskiwanie lub pośredniczenie w uzyskaniu opinii handlowych o przyszłych partnerach firm polskich.
12. Wyszukiwanie  partnerów kooperacyjnych i inwestycyjnych dla firm polskich.
13. Organizacja seminariów i misji na tematy gospodarcze.
14. Inicjowanie współpracy między regionami.


źródło: www.mg.gov.pl