Wizyta prezydenta Kazachstanu w Polsce

Nursułtan Nazarbajew, prezydent Kazachstanu i Andrzej Duda, prezydent RP podczas oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.
Nursułtan Nazarbajew, prezydent Kazachstanu i Andrzej Duda, prezydent RP podczas oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.
Nursułtan Nazarbajew, prezydent Kazachstanu i Andrzej Duda, prezydent RP podczas oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

22 sierpnia 2016 r. do Polski przybył z oficjalną wizytą prezydent Kazachstanu, Nursułtan Nazarbajew. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie powitał go prezydent RP, Andrzej Duda.

O godzinie 15:30, w Sali Kolumnowej, w obecności obu prezydentów zostały podpisane dokumenty:

  • Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób,
  • Porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa,
  • Porozumienie ramowe o współpracy między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Bankiem Rozwoju Kazachstanu.

Umowa o readmisji dotyczy osób, które po opuszczeniu terytorium jednego z państw, przybyły na terytorium drugiego i przebywają tam bez wymaganej zgody na pobyt. Umowa nakłada na każdą ze stron obowiązek przyjęcia z powrotem takich osób, także w przypadku, gdy nie wyrażają one zgody na powrót i będą przewożone wbrew swej woli, pod przymusem. Dotyczy obywateli każdej ze stron, obywateli państw trzecich i bezpaństwowców. Negocjacje między Polską z Kazachstanem, zmierzające do zawarcia umowy o readmisji osób, były bez rezultatów prowadzone od 1996 r. Obowiązki stron w zakresie wykonywania readmisji nie były, aż do chwili obecnej, określone wiążącą umową międzynarodową.

Umowę podpisali:

  • Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie RP,
  • Jerłan Ydyrysow, minister spraw zagranicznych Republiki Kazachstanu.

Porozumienie o współpracy w dziedzinie rolnictwa dotyczy kontroli fitosanitarnej, kwarantanny roślin i kontroli weterynaryjnej w imporcie. W 2015 r. polscy producenci sprzedali do Kazachstanu towary rolno-spożywcze za 33,2 mln euro, w tym świeże jabłka za 19,9 mln euro. Porozumienie, między innymi, dopuszcza przywóz bydła hodowlanego z Polski na terytorium Kazachstanu.

Porozumienie podpisali:

  • Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie RP,
  • Askar Myrzahmetov, wicepremier i minister rolnictwa Republiki Kazachstanu.

Porozumienie o współpracy między bankami dotyczy kredytów udzielanych polskim firmom na realizację inwestycji w Kazachstanie oraz kredytów na finansowanie eksportu z Polski do Kazachstanu. Szczegóły porozumienia nie zostały ujawnione. Wiadomo tylko, że łączna wartość kredytów, jaką banki postawią do dyspozycji przedsiębiorców, wyniesie 300 mln euro.

Porozumienie podpisali:

  • Mirosław Panek, pełniący obowiązki prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • Erbolat Dossaev, przewodniczący Rady Dyrektorów Banku Rozwoju Kazachstanu.

Poprzednie spotkanie prezydentów Polski i Kazachstanu miało miejsce w 2007 r. Prezydent Lech Kaczyński złożył wówczas wizytę w Astanie.

Podczas obecnej wizyty prezydenta Nazarbajewa w Warszawie, głównym tematem rozmów była wzajemna wymiana handlowa i zainteresowanie polskich firm realizacją inwestycji infrastrukturalnych w Kazachstanie.

Andrzej Duda: – Kazachstan realizuje w tej chwili plany infrastrukturalnego rozwoju. Polska ma już możliwości współdziałania w tym zakresie, jeżeli chodzi o infrastrukturę transportową. To u nas znajdują się dzisiaj dwa terminale, z których szerokie tory biegną na Wschód, w kierunku Azji Centralnej. Czyli także z możliwością połączenia z Kazachstanem. Chcemy, aby także tą drogą biegła wzajemna wymiana handlowa. Chcielibyśmy, żeby zwiększył się eksport naszych towarów do Kazachstanu. Ale chcielibyśmy także, aby na rynku kazachskim obecne były polskie firmy poprzez działania inwestycyjne, a także poprzez rozwój nowych technologii.

Polska jest zainteresowana obsługą eksportu ropy naftowej wydobywanej w Kazachstanie: – Nasz naftoport w Gdańsku jest otwarty na przyjęcie ropy naftowej z Kazachstanu.

Andrzej Duda mówił o możliwości uruchomienia stałego połączenia lotniczego między Polską a Kazachstanem, na trasie Warszawa-Astana: – Mam nadzieję, że przed zbliżającą się wystawą Expo, która będzie miała miejsce w Astanie w 2017 roku, to stałe połączenie lotnicze zostanie uruchomione.

Prezydent Nursułtan Nazarbajew poinformował, że od 1 stycznia 2017 r. Kazachstan znosi obowiązek wizowy dla obywateli państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD), w tym Polski.

tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski