Witamy w naszych szeregach OSMTJ Pologne

OSMTJ Pologne

OSMTJ Pologne

OSMTJ Pologne jest częścią światowej organizacji – Polski Przeorat, działający jako stowarzyszenie zarejestrowane zgodnie z polskim prawem o stowarzyszeniach, został powołany w 2020 roku.

Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jerusalem (OSMTJ) jest niezależnym międzynarodowym ekumenicznym Zakonem Chrześcijańskim, zorganizowanym i działającym na mocy szwajcarskiego kodeksu cywilnego dla stowarzyszeń. Zakon wywodzi swoje dziedzictwo z Zakonu Świątyni Jerozolimskiej, założonego w Jerozolimie około 1118 roku i popiera wiele ideałów zawartych w pobożności i ofierze rycerzy pierwotnego Zakonu. Dzisiejszy Zakon jest samorządny, nie podlega wyższemu autorytetowi niż posłuszeństwo i oddanie chrześcijańskim ideałom rycerskim i naukom Jezusa Chrystusa oraz rozpowszechnianie tych ideałów i nauk na całym świecie. Zakon czerpie władzę rządzenia ze zgody swoich członków, chrześcijańską siłę z patronów religijnych, a władzę rycerską z patronów królewskich.

Nasze cele obejmują:

  • Zapewnić możliwość praktykowania ekumenicznego chrześcijaństwa, aby wspierać nakazy chrześcijańskiej rycerskości oraz badać i naśladować historyczne ideały starożytnego Zakonu.
  • Zachęcać i promować chrześcijańską pracę humanitarną i miłość bliźniego, a zwłaszcza wspieranie uciskanych ludów chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie.
  • Wspierać działania, które przyczyniają się do duchowego i moralnego wzmocnienia ludzkości, zgodnie z pierwszą wielką zasadą Zakonu zawartą w jego motcie: „Nie nam, Panie, nie nam, ale chwałę oddaj swojemu imieniu”.

Zakon jest organizacją non profit, jest wspólnotą chrześcijan, mężczyzn i kobiet utworzoną w celu zakładania i rozwoju organizacyjnego Komandorii, Przeoratów i Wielkich Przeoratów na całym świecie, aby przynosić słowa i dzieła Jezusa Chrystusa do świeckiego świata, wykonując humanitarne dzieła i czyny w celu uzdrowienia ran i cierpienie ludzkości. Zakon jest organizacją apolityczną.

Zakon nie ma żadnego związku z masonerią ani wolnomularstwem, Zakon nie jest tajnym stowarzyszeniem.

Zakon w 1314 r. wraz ze śmiercią swego Wielkiego Mistrza, Jacquesa DeMolaya, „zamilkł” i został przywrócony przez Jego Cesarską Mość Napoleona Bonaparte dekretem cesarskim z 1807 r. W 1853 r. został uznany przez cesarza Napoleona III. W 1918 r. Zakon został ponownie zarejestrowany we Francji zgodnie z prawem francuskim. 19 stycznia 1932 roku został zarejestrowany w Brukseli w Belgii i przerejestrowany w Namur w Belgii 15 listopada 1975 roku. Obecnie Wielkim Mistrzem Zakonu jest H.E. Generał brygady Ronald S. Mangum, armia Stanów Zjednoczonych (w stanie spoczynku).

Strona internetowa:
OSMTJ.pl
OSMTJ.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *