Webinary EQUINUM Broker

Komputer
Komputer
Fot. Unsplash

Ze względu na zauważalny wzrost liczby kontroli w związku z rozliczeniem środków publicznych pozyskanych w ramach tarcz antykryzysowych, a także nasilające się dążenia do uszczelnienia systemu podatkowego, a co za tym idzie częste zmiany przepisów prawnych, rosnące obowiązki wobec urzędów skarbowych, które powodują wzrost ilości postępowań karnoskarbowych i liczby skazanych w tych postępowaniach, na popularności zyskuje ubezpieczenie karnoskarbowe.

 

Jak zabezpieczyć ryzyko osób odpowiedzialnych za finanse w firmie?

 

Jak zabezpieczyć ryzyko Firmy w związku z kontrolą skarbową?


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.