Wdrożenie światowego porozumienia w sprawie klimatu

Światowy szczyt klimatyczny w Maroku

Światowy szczyt klimatyczny w MarokuŚwiatowy szczyt klimatyczny, który odbędzie się w listopadzie w Maroku, ma sprawić, że porozumienie paryskie znajdzie się w fazie wdrażania.

Jak wskazywano w trakcie debaty w sprawie wdrażania porozumienia paryskiego, zorganizowanej przez Europejski Komitet Regionów, wyzwaniem jest przekształcenie zobowiązań klimatycznych w rentowne projekty. Zwracano uwagę, że Europejski Bank Inwestycyjny umożliwia obecnie m.in. samorządom skorzystanie z pożyczek w wysokości 100 mld euro na działania w dziedzinie klimatu.

Światowy szczyt klimatyczny, który odbędzie się w listopadzie w Marrakeszu w Maroku (COP22), ma sprawić, że przyjęte w grudniu 2015 r. porozumienie paryskie znajdzie się w fazie wdrażania.

Porozumienie klimatyczne z Paryża zakłada ograniczenie globalnego wzrostu średniej temperatury do poziomu znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza. Jak zauważył KR, po raz pierwszy uznano rolę podmiotów niepaństwowych w walce z globalnym ociepleniem, zwłaszcza regionów i miast, które wprowadzają w życie około 70 proc. decyzji dotyczących klimatu.

W ocenie włoskiej europosłanki Simony Bonafe samorządy będą odgrywać zasadniczą rolę w procesie przestawienia się na społeczeństwo niskoemisyjne, zwłaszcza w sektorze transportu i budownictwa, których nie obejmuje unijny system handlu emisjami.

– Przemiana będzie wymagać dokonania imponujących inwestycji. Niezbędne jest stworzenie większej synergii między finansowaniem publicznym i prywatnym, a także między różnymi europejskimi funduszami – podkreśliła podczas debaty.

Philip Owen, który odpowiada w Komisji Europejskiej za finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu, zwrócił uwagę, że UE zapewnia regionom i miastom wsparcie we wdrażaniu porozumienia paryskiego. Chodzi o środki finansowe z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Funduszu Spójności i funduszy regionalnych, a także konkretnych instrumentów, takich jak mechanizm finansowy na rzecz kapitału naturalnego oraz instrument finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej w ramach funduszy EBI i LIFE.

Jak oznajmiła Esther Badiola z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, trzeba przekształcić zobowiązania w rentowne projekty. EBI umożliwia obecnie władzom lokalnym i regionalnym, a także podmiotom prywatnym skorzystanie z pożyczek w wysokości 100 mld EUR na działania w dziedzinie klimatu.

Z kolei przewodniczący Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii w Komitecie Regionów (ENVE) Francesco Pigliaru powiedział, że konieczne jest opracowanie dalszych mechanizmów gwarantujących wypełnienie przez wszystkie kraje zobowiązań, które podjęły w Paryżu.

W debacie wzięli również udział burmistrz Rabatu Mohamed Sadiki i zastępca burmistrza Marrakeszu Awatif Berdai. Przy wsparciu władz marokańskich KR zamierza zorganizować szczyt miast podczas COP22, by kontynuować dyskusję w sprawie wdrażania porozumienia klimatycznego z Paryża, a także umacniać tzw. wielopoziomowe sprawowanie rządów (szeroko rozumiana współpraca instytucji różnego szczebla – red.) w dziedzinie klimatu. Gra toczy się o rolę miast i regionów w przeciwdziałaniu zmianie klimatu. KR chce także propagować Porozumienie Burmistrzów, największą unijną inicjatywę w dziedzinie energii i klimatu.

źródło: Serwis Samorządowy PAP