Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach – to największe w Europie Środkowo-Wschodniej centrum hurtowej dystrybucji  owoców, warzyw i kwiatów.  Powierzchnia ogólna rynku to ponad 62 ha.  Na Rynku Hurtowym Bronisze stałą sprzedaż  owoców, warzyw i kwiatów prowadzi prawie 400 przedsiębiorców. Do sprzedaży na wolnym powietrzu przygotowanych jest 1300 stanowisk. Ponad 20 tysięcy producentów rolnych dostarcza świeże produkty. Za pośrednictwem Rynku Hurtowego Bronisze sprzedawanych jest rocznie około 1,2 miliona ton owoców i warzyw (produkcji krajowej i z importu). Karty Stałego Klienta –  posiada prawie
13 000 podmiotów gospodarczych.

WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A.
Bronisze, ul. Poznańska 98
05-850 Ożarów Mazowiecki
www.bronisze.com.pl
e-mail: bronisze@bronisze.com.pl
tel.  +48 22 721 55 05
fax. +48 22 721 55 00


Silk Road Poland