Warszawa miastem nowoczesnego biznesu

Budowanie klastrów i edukacja w zakresie przedsiębiorczości – to główne wyzwania Warszawy na drodze do tytułu stolicy innowacyjności.

Urzędników w pracy nad osiąganiem tych celów będą wspierać nie tylko przedstawiciele nauki, ale też warszawskiego środowiska biznesowego oraz warszawski europoseł, Rafał Trzaskowski.

„Nowoczesną gospodarkę opartą na wiedzy tworzy się właśnie w oparciu o współpracę sektora nauki, biznesu i władz lokalnych. Zdaję sobie sprawę, że mamy na tym polu w Warszawie i w Polsce jeszcze wiele do zrobienia. Wierzę, że od dziś wspólnie w szerszym gronie będziemy mieli okazję wymieniać się uwagami i przemyśleniami w tym zakresie” – powiedziała witając gości Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Rada ds. Polityki Innowacji działa przy Prezydencie m.st. Warszawy w zinstytucjonalizowany sposób od 2010 r. Jej głównym zadaniem jest opiniowanie kluczowych dokumentów w zakresie polityki innowacji miasta, wspieranie władz samorządowych w bieżących i długofalowych działaniach w obszarze rozwoju innowacyjnej gospodarki na terenie Warszawy czy inicjowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków wspierających innowacyjny rozwój gospodarczy regionu. Te wszystkie działania są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju polityki innowacyjnej w Warszawie. Skład Rady zostanie dziś poszerzony o przedstawicieli stołecznego biznesu i Urzędu Patentowego. Dołączy do niej również Rafał Trzaskowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.

„Ten program jest odpowiedzią na to, co robi teraz Unia Europejska – na strategię Europa 2020. Strategia 2020 dokument programowy, na którym UE opiera wszystkie swoje działania w obecnej dekadzie (m.in. konstruuje budżet), jako pierwszy priorytet wskazuje inteligentny rozwój oparty na wiedzy i innowacji. Ważne, by Warszawa miała taką odpowiedź na unijne inicjatywy, bo to pozwoli nam efektywnie pozyskiwać pieniądze na rozwój” – mówił Rafał Trzaskowski.

Dzięki współpracy w ramach Rady Warszawa zrealizowała i wciąż realizuje projekty, które wspierają nowoczesną przedsiębiorczość. Przykładowo, w ramach projektu „Warszawa stolicą innowacji” dotacje na założenie własnej firmy mogli otrzymać studenci i pracownicy stołecznych szkół wyższych. Wspólnym przedsięwzięciem jest również powstające przy ul. Smolnej 6 Centrum Przedsiębiorczości. Trwają prace nad wyłonieniem koncepcji architektonicznej Centrum Kreatywności Targowa 56.

Rezultatem współpracy w ramach Rady jest też projekt programu „Innowacyjna Warszawa 2020”. Dokument powstał po to, by wzmocnić warszawską gospodarkę. Ponieważ coraz częściej konkurencyjność to przede wszystkim nowoczesność, głównym celem programu jest ułatwienie współpracy między stołecznymi firmami i ośrodkami badawczymi, a tym samym usprawnienie przepływu nowych technologii. Ma on wspierać ma przede wszystkim podmioty tworzące fundamenty gospodarki opartej na wiedzy, czyli głównie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, instytuty badawcze i placówki kształtujące przyszłe kadry. Dzięki wspieraniu postaw przedsiębiorczych oraz lepszemu dopasowaniu kształcenia do potrzeb rynku pracy realizacja programu będzie korzystna również dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej, dzieci i młodzieży.

„Cieszy mnie, że udaje nam się dobrze współpracować ze środowiskiem badawczo-naukowym. Wierzę, że wsparcie merytoryczne, jakie otrzymamy również od przedstawicieli stołecznego biznesu pomoże nam lepiej dopasować nasze działania do rzeczywistych potrzeb rynku. Program Innowacyjna Warszawa 2020 jest dla nas świetną podstawą do dalszego dialogu” – podsumowała Hanna Gronkiewicz-Waltz.

źródło: www.um.warszawa.pl

 


Silk Road Poland