Warszawa: konsultacje „Akademickie Mazowsze 2030“

Konsorcjum sześciu szkół wyższych realizujących projekt „Akademickie Mazowsze 2030” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych wyników projektu, które odbędą się 20 i 21 lutego. Jego celem są studia lepiej dopasowane do realiów rynku pracy.
W skład konsorcjum wchodzi sześć szkól wyższych specjalizujących się w różnych dziedzinach wiedzy. Są to: Politechnika Warszawska, SGGW, UKSW, SGH, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

Rezultatem projektu „Akademickie Mazowsze 2030“ są trzy scenariusze rozwoju szkolnictwa wyższego na Mazowszu do roku 2030. Kolejnym, ważnym etapem projektu są otwarte konsultacje społeczne.

– Chcemy poznać opinię grup, dla których wyniki projektu są szczególnie istotne.  Zależy nam na jak najliczniejszym udziale pracodawców, przedstawicieli środowiska akademickiego, administracji rządowej, władz samorządowych oraz studentów i licealistów – wyjaśnia dr Marek Troszyński, koordynator konsultacji społecznych projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Spotkania konsultacyjne odbędą się 20 i 21 lutego 2012 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 159, budynek 37, sala 0/106 A i B, w godz. 11.00-14.00.

Formularz zgłoszeniowy uprzejmie prosimy przesyłać na adres mailowy: am2030@pjwstk.edu.pl.

Potwierdzenie uczestnictwa w konsultacjach społecznych zostaną przesłane do Państwa drogą mailową w czwartek, 16 lutego.

Projekt realizowany jest od maja 2009 roku, planowany termin zakończenia to maj 2012, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

źródło: www.um.warszawa.pl