Warszawa: jak docierać do turystów

W komunikacji i promocji często niby wiemy jak to robić, ale jeśli trzeba to usystematyzować to jest problem…

Dlatego doskonałym wzorem dla manuali komunikacji turystycznej obiektów, miejscowości i regionów mogą być “Wytyczne do komunikowania marki Warszawa w obszarze turystyki” przygotowane przez Dział Marki Turystycznej Stołecznego Biura Turystyki. Warto przeczytać!

Udostępniony dzięki uprzejmości Stołecznego Biura Turystyki dokument traktuje o tym jak powinno się komunikować markę Warszawa potencjalnym turystom – zarówno w warstwie tekstowej jak i wizualnej.

Znajdziemy w nim m.in. wskazówki dotyczące tego, jakie cechy Warszawy należy podkreślać, jak budować narrację o Warszawie, jaki styl wypowiedzi stosować oraz jak konstruować komunikaty skierowane do turystów.

Na końcu dokumentu znajdują się również przykłady pokazujące jak powinien wyglądać, zgodny z przygotowanymi wytycznymi, komunikat promocyjny.

Cały dokument dostępny jest pod linkiem:
https://warsawtour.pl/wp-content/uploads/2019/01/Wytyczne-do-komunikowania-marki-Warszawa-w-obszarze-turystyki.pdf

źródło: Stołeczne Biuro Turystyki
foto: SBT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *