Walne Zgromadzenie WIG: Bilans działań Izby

Walne Zgromadzenie WIG

Walne Zgromadzenie WIG

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Warszawskiej Izby Gospodarczej odbyło się w nadzwyczajnej scenerii. 28 listopada członkowie Izby, zaproszeni goście, dziennikarze spotkali się w sali Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy zgromadzenia złożyli wieniec pod Bramą Straceń, oddając hołd walczącym o wolność Niepodległej.

Posiedzenie rozpoczął Marek Traczyk. Prezes WIG złożył bilans działań Izby w roku 2017, zaprezentował osiągnięcia w mijającym roku oraz przedstawiając plan działania na kolejne lata. Raport z działalności Izby w Warszawie, na Mazowszu a także na forum międzynarodowym został przyjęty brawami. Zapis tych działań pojawia się regularnie na stronie internetowej oraz w wydawanym przez WIG magazynie „TTG Wiadomości Gospodarcze”.

Po prezentacji głos zabrali uczestnicy zgromadzenia, członkowie Izby i zaproszeni goście. Zaangażowanie i inicjatywy Warszawskiej Izby Gospodarczej docenił Olgierd Dziekoński, przedstawiciel prezydenta Warszawy, składając w jego imieniu życzenia kolejnych lat rozwoju Izby.

Podczas Zgromadzenia głos zabrali między innymi: Ewa Brzezińska, właścicielka „Piekarni Wacyn”, Barbara Górska, organizatorka wydarzeń artystycznych, Sebastian Iwaniec, dyrektor sprzedaży firmy TRMEW Obrót, Waldemar Malicki pianista, satyryk Filharmonii Dowcipu, Ryszard Marcińczak, były prezes WIG, Marian Szypuła, wiceprezes biura podróży eTravel, Mariusz Woźniczka organizator EARTH FESTIVAL.

Karol Dobrowolski, wiceprezes WIG zwrócił uwagę niepokojące zjawiska utrudniające funkcjonowanie firm, w tym odpływ pracowników z rynku polskiego.

Zagadnienia prezentowane przez dyskutantów były tematem rozmów toczonych później w kuluarach.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Izby Gospodarczej przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017 oraz głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady za rok 2017. Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło wszystkie powyższe sprawozdania.

Przeprowadzono również głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady i Zarządu sprawującym swe funkcje w 2017 r. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za rok 2017 wszystkim członkom zarówno Rady jak i Zarządu.

(red)
foto: Mirosław Gleb


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *