V Lubuski Sejmik Turystyczny

Lubuski Sejmik Turystyczny

Lubuski Sejmik Turystyczny

V Lubuski Sejmik Turystyczny – „Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności” w ramach Lubuskich obchodów Światowego Dnia Turystyki oraz 15-lecia Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Tegoroczne 15 urodziny Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej są doskonałą okazją do podsumowania niemałych osiągnięć popularnie zwanego LOTUR-u. Zostaną odznaczeni odznaką honorową MSiT „ Za zasługi dla Turystyki” oraz medalem LOTUR zasłużeni dla lubuskiej turystyki. Krótkie podsumowanie 15 lat LOTUR.

Lubuski Sejmik Turystyczny po raz pierwszy został zrealizowany w roku 2015.

V Lubuski Sejmik Turystyczny – „Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności”, to sesja plenarna z udziałem wybitnych specjalistów oraz 2 sesje panelowe.

Obrady Sejmiku składają się z wprowadzenia do tematu poprzez referaty prelegentów związane z główną przewodnią tematyką „Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności”.

Realizowane będą dwa panele:

  • Panel Turystyka przyrodnicza i możliwości jej rozwoju na terenie woj. lubuskiego
    Celem panelu jest pokazanie możliwości tworzenia nowych produktów turystycznych w oparciu o turystykę przyrodniczą, prezentacja produktów turystycznych zgłoszonych do konkursu na najlepszy produkt turystyczny
  • Panel Klastry w turystyce – wiedza, innowacyjność, rozwój
    W trakcie prezentowane są m.innymi sposoby funkcjonowania klastrów turystycznych w Polsce jak i za granicą, nowo tworzącym się klastrem turystyki historycznej w lubuskim, panel ma charakter otwartej dyskusji.

Podczas Sejmiku nastąpi podsumowanie Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną, prezentacja laureatów oraz wręczenie Lubuskich Pereł Turystycznych

Organizacja V Lubuskiego Sejmiku Turystycznego – „Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności” ma na celu promocję wpływającą na pozytywny wizerunek województwa w zakresie przede wszystkim turystyki ale także kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podczas obrad na wystawach towarzyszących zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk turystycznych z naszego regionu w sferze powstawania oraz rozwoju markowych produktów turystycznych oraz produktów związanych z turystyką przyrodniczą . Twórcy i właściciele stale rozwijających się lubuskich produktów związanych atrakcjami turystycznymi zaprezentują swoje oferty.

Poprzednie Sejmiki Turystyczne, okazały się sukcesem, przyciągną sporą część przedstawicieli lubuskiej branży turystycznej z różnych dziedzin. Podczas ubiegłorocznych obrad Sejmików lubuska branża turystyczna wyraziła potrzebę kontynuacji i ponownej organizacji uzasadniając, iż jest to jedyna możliwość aby na szerszym forum podzielić się problemami lubuskiego sektora turystycznego oraz zasięgnąć wiedzy i opinii, skorzystać z pomocy zaproszonych fachowców z dziedzin turystyki z MSiT, POT, PIT, Lasy Państwowe, ZG PTTK, gospodarstw agroturystycznych, zaprzyjaźnionych ROT-ów i innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *