Uganda – afrykańska perła przedsiębiorczości

Uganda

Uganda

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) w 2015 roku opublikował dane, z których wynika, że Uganda – mimo, iż nie jest ośrodkiem innowacyjności jak Dolina Krzemowa w Stanach Zjednoczonych, ani nawet krajem z prężnie rozwijającą się gospodarką jak Chiny czy Indie – została uznana za kraj o najwyższym poziomie przedsiębiorczości na świecie.

Spośród 73 przebadanych krajów, to Uganda jest krajem z największym odsetkiem osób, które założyły w ciągu ostatnich lat własne firmy bądź też są wspólnikami w małych przedsiębiorstwach (odsetek ten wynosi ponad 28%).

Zdajemy sobie sprawę z tego, że to mali i średni przedsiębiorcy napędzają gospodarkę kraju, a nie wielkie przedsiębiorstwa zdolne do działania na wielką skalę, obsługując duże projekty. Warto wspomnieć, iż póki co w kraju takim jak Uganda, działania w skali makro nie mogą być jedynym nośnikiem wzrostu.

Uganda to elastyczne miejsce dla przedsiębiorców, którzy cały czas poszukują niszy, którą mogliby zagospodarować. Jak powiedział Mark Hay w „Good Magazine”: „To doskonałe, „szyte na miarę” miejsce, w którym przypominane są podstawowe zasady, które tworzą z człowieka przedsiębiorcę.”

Należy także pamiętać o bardzo istotnym fakcie dotyczącym Ugandy: kraj ten posiada polityczną i społeczną stabilność odkąd w 1986 roku prezydentem został Yoweri Museveni. Od tego czasu, skuteczna strategia makroekonomiczna sprawiła, że wzrost gospodarczy utrzymuje się na poziomie średnio 6,5% rocznie. W 2008 roku kraj świetnie poradził się ze wstrząsami gospodarczymi, a także ze światowym kryzysem finansowym z 2011 r. – w którym to Uganda uzyskała 3% wzrost gospodarczy mimo ogólnoświatowej zapaści.

Uganda to kraj bogaty w zasoby naturalne, zarówno pod względem zasobów ludzkich, jak i mineralnych. Mieszkańcy Ugandy to szybko uczący się oraz przystosowujący do pracy ludzie, którzy kształcą się w ponad 30 uniwersytetach w całym kraju. Ugandyjczycy to osoby bardzo gościnne oraz pozbawione pewnego rodzaju napięć związanych z pracą, jakie można zaobserwować u ludzi w innych częściach świata.

Kolejną rzeczą, która może przekonać przedsiębiorców i inwestorów do podjęcia współpracy z Ugandą jest fakt posiadania bardzo liberalnego systemu kursowego, a także dobrze funkcjonujące sądownictwo, które bardzo szybko rozwiązuje wszelkie spory gospodarcze. System prawny Ugandy został uznany za najlepiej funkcjonujący w regionie Wielkich Jezior.

Wielu czytelników może zdziwić fakt, że Uganda ma najlepszy na świecie klimat, pozbawiony naturalnych katastrof. Jest on bardzo zróżnicowany – od ośnieżonych szczytów Gór Rwenzori na zachodzie kraju, do umiarkowanego klimatu, który utrzymuje się na wyżynach w zachodniej Ugandzie i lasów tropikalnych w środkowej jej części, aż po częściowo suche regiony w północno-wschodniej części kraju. Nie bez kozery Winston Churchil po wizycie na Czarnym Lądzie nazwał Ugandę „Perłą Afryki”.

Od strony czysto biznesowej na Ugandę należy patrzeć jak na sygnatariusza najważniejszych umów politycznych i gospodarczych w regionie Wielkich Jezior. Zacząć należy od tego, iż niedawno podpisała Umowę Trójstronną FTA dot. Wspólnego Rynku dla Wschodniej i Południowej Afryki (COMESA) (Tripartite Arrangement FTA of the Common Market for Eastern and Southern African (COMESA), oprócz tego należy do Wspólnoty Afryki Wschodniej (the East African Community (EAC) oraz do Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (the Southern African Development Community (SADC). Uganda jest częścią regionu, który tworzy 26 krajów – począwszy od Libii i Egiptu na północy Afryki, a skończywszy na Przylądku Dobrej nadziei w Afryce Południowej.

Kraje te reprezentowane są przez ponad 620 milionów ludzi, a ich roczne PKB to 1,2 biliona dolarów.

Podsumowując, Uganda to kraj nizwykle otwarty dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętego biznesu z wieloma możliwościami inwestycyjnymi.

Według raportu Trading Economies 2013/2014 Banku Światowego wynika, że Uganda posiada roczną stopę inflacji na poziomie 6,7%, a liczba czynnych zawodowo mieszkańców w 2014 roku osiągnęła poziom 14,2 mln.

Według Uganda Bureau of Statistics [UBOS] z Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Gospodarstw Domowych 2014 oraz z Narodowego Badania Gospodarstw Domowych 2013 wynika, że rolnictwo w Ugandzie tworzy 25% PKB.

W 2013 roku eksportowano głównie: kawę, ryby i produkty rybne, herbatę, bawełnę, kwiaty oraz złoto co łącznie dało przychód 3,156 mld dolarów.

foto: Andrew Regan/Wikimedia CC BY-SA 3.0