Turystyczne Niemcy silne w Europie

NIemcy

NIemcyNiemcy utrzymały w 2016 swoją silną pozycję wśród europejskich destynacji. Wg. najnowszej analizy World Travel Monitor (wykonanej przez Instytut Badań Rynkowych IPK International) Niemcy zajmują 2. miejsce wśród najpopularniejszych w Europie celów turystycznych z 53,6 mln podróży (+3% w porównaniu z rokiem ubiegłym). Na pierwszym miejscu umocniła się Hiszpania z 61,9 mln podróży (wzrost o 9%). Na trzecim miejscu pozostaje Francja ze spadkiem -4% do 37,6 mln podróży. Na kolejnych miejscach uplasowały się kolejno Włochy (36,2 mln) oraz Austria (27,4 mln podróży).

Petra Hedorfer, Prezes Zarządu DZT, wyjaśnia: „Niemcy – cel podróży jako marka plasują się w grupie najważniejszych destynacji turystycznych Europy. W ciężkich warunkach udało nam się obronić pozycję lidera w kategorii turystyki miejskiej i turystyki kulturalnej. Na podstawie gruntownych analiz rynku, permanentnego zorientowania na klienta oraz biorąc pod uwagę specyfikę rynku, umacniamy świadomość marki wśród naszych grup docelowych. Poprzez konsekwentne wdrażanie naszej strategii cyfryzacji dajemy turystyce przyjazdowej do Niemiec kolejne bodźce do ciągłego wzrostu.

Strumienie turystów przenoszą się

Turystyka na świecie staje się coraz popularniejsza, w 2016 liczba turystów w skali światowej wzrosła o 4%, do 1,1 miliarda. Jednakże IPK International odnotowało przenoszenie się światowych strumieni podróżnych. Z Azji, najdynamiczniej rosnącego regionu źródłowego, zarejestrowano dwucyfrowy wzrost wewnątrzkontynentalnych podróży zagranicznych, ale również jednocyfrowy wzrost turystyki do Ameryki. Równocześnie eksperci zanotowali stagnację w zakresie podróży do Europy. Niemcy ze swoim wynikiem +3% wypadają w tym kontekście bardzo dobrze. Z 60,8 mln podróży do Niemiec 53,6 mln turystów przyjechało z innych krajów Europy, a 7,2 mln zza oceanu.

Dłuższe urlopy i turystyka miejska pozostają motorem wzrostu

Turystyka urlopowa z udziałem 55% we wszystkich podróżach z Europy do Niemiec pozostaje najsilniejszym segmentem rynku. Liczba wyjazdów na urlop wzrosła w 2016 w porównaniu z rokiem ubiegłym o 3% do 29,7 mln. Wewnątrz tego segmentu zyskuje na znaczeniu trend z lat poprzednich – dłuższe wyjazdy urlopowe z 4. i więcej noclegami wybrało 17,8 mln podróżnych (+6%). W przypadku krótkich urlopów zanotowano dwuprocentowy spadek do liczby 11,9 mln. 12 mln wyjazdów do miast oznacza potężny wzrost, bo aż 23% w stosunku do roku poprzedniego.

Liczba wyjazdów urlopowych z pozaeuropejskich rynków źródłowych wzrosła o 1% do 4,4 mln, podczas gdy segment podróży biznesowych przeżywa stagnację (wciąż 2 mln).

Topowa pozycja Niemiec jako celu podróży biznesowych

Według IPK / World Travel Monitor w 2016 (w porównaniu do roku ubiegłego) spadła liczba zagranicznych podróży biznesowych w Europie o 1% do 63,3 mln. Jednocześnie w Niemczech zanotowano lekki spadek na tym rynku – z 12,8 do 12,7 mln podróży. Mimo tego, w ciężkich warunkach rynkowych, Niemcy potwierdziły swoją pozycję lidera w zakresie podróży biznesowych Europejczyków.

Obszar tradycyjnych podróży służbowych zanotował 2016 lekki spadek o 2%. Za to w segmencie biznesowym 4 miliony podróży na kongresy/konferencje (+9%) zrekompensowało lekki spadek w targach/wystawach (-10%, na 2,3 mln).

Trend digitalizacji kształtuje zachowania rezerwacyjne

Trend wyszukiwania informacji przy planowaniu podróży oraz rezerwowania usług turystycznych przez kanały online wciąż się umacnia.

Podobnie rośnie poziom użycia internetu wśród Europejczyków planujących urlop w Niemczech o 5 pkt. proc. do 84%. Więcej niż 2/3 rezerwuje usługi turystyczne online, a 14% używa internetu tylko do zdobywania informacji.

Nawet 88% turystów zza oceanu planując spędzić urlop w Niemczech, używa do tego internetu; z tego prawie 80% również dokonuje rezerwacji online.

Rośnie ekonomiczne znaczenie turystyki przyjazdowej

Ogólnie Europejczycy wydali w 2016 podczas pobytu w Niemczech na transport, noclegi, wyżywienie, zakupy itd. 32,3 mld euro, 7% więcej niż w roku ubiegłym. W zakresie turystów zza oceanu wydatki podróżnych wzrosły o 9% do 20,2 mld euro.