Trwają prace nad podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia

Mężczyzna przekładający monety
Mężczyzna przekładający monety
Fot. Unsplash

13 czerwca 2024 roku Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2025 rok. Zgodnie z tą propozycją, od 1 stycznia 2025 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 4626 zł, co oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku, która wynosi 4300 zł. W przyszłym roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych do 30,20 zł, co oznacza wzrost o 2,10 zł w porównaniu do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł).

Propozycję Rady Ministrów rozpatrzy teraz Rada Dialogu Społecznego. Do 15 czerwca 2024 roku Rada Ministrów przedstawia swoje propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok następny. Następnie propozycje te są omawiane przez przedstawicieli pracodawców i pracowników. Jeśli porozumienia nie uda się osiągnąć, Rada Ministrów samodzielnie określi wysokość płacy minimalnej na 2025 rok najpóźniej do 15 września 2024 roku. W 2025 roku czeka nas tylko jedna podwyżka płacy minimalnej, w przeciwieństwie do dwóch podwyżek w latach 2023 i 2024.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że podwyżka płacy minimalnej obejmie ponad 3,1 miliona osób. Warto zaznaczyć, że w nadchodzących miesiącach planowana jest nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w celu wdrożenia unijnej dyrektywy, której termin upływa w IV kwartale 2024 roku.

Rada Ministrów przyjęła również propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2025 rok, przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd zaproponował, aby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku pozostał na ustawowym poziomie, który wynosi 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78%. Prognozowany wskaźnik waloryzacji wyniesie co najmniej 106,78%, a koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń wyniesie około 28,1 miliarda złotych. Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca.

Rada Ministrów przyjęła również propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2025 rok, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego i zostaną przedłożone do opinii ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych. Rada Ministrów proponuje, aby średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku wynosił 104,1% w ujęciu nominalnym, co oznacza waloryzację wynagrodzeń oraz kwot bazowych o 4,1%, czyli o prognozowaną średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *