Trwa XXV Kongres Techników Polskich oraz III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

XXV Kongres Techników Polskich oraz III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

XXV Kongres Techników Polskich oraz III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

16 czerwca 2016 r. rozpoczął się w Domu Technika NOT we Wrocławiu XXV Kongres Techników Polskich (KTP) organizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich (SZIP).

Patronem Honorowym wydarzenia jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

Pan Prezydent w przesłaniu skierowanym do uczestników, organizatorów i gości Kongresu i Zjazdu, które przekazał Andrzej Dera – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP stwierdził: „Dziedziczą Państwo wspaniałe tradycje polskiej myśli technicznej … Polski inżynier ma dobrą markę w świecie. Rzecz w tym, aby przede wszystkim tutaj, w kraju, inżynierska wiedza i doświadczenie stawały się wkładem w realizację ambitnych projektów gospodarczych… To zadanie trudne, ale wykonalne. Życzę Państwu owocnych obrad, których efektem będzie umocnienie współpracy w ramach polskiego środowiska inżynierskiego w kraju i za granicą oraz nowe koncepcje pomocne w rozwoju polskiej gospodarki”.

Już pierwsza sesja merytoryczna pt. Rola inżynierów w konkurencyjnej gospodarce, którą poprowadzili wspólnie prof. dr hab. inż. Jan Szmidt , Rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Andrzej Nowak, Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University) pokazała, że to przesłanie wypełni się ciekawymi pomysłami i nowymi kontaktami zawiązywanymi na sali obrad.

XXV Kongres przebiega pod hasłem „Technika – Człowiekowi”, a III Światowy Zjazd „Inżynierowie Polsce i Światu”. Jest spotkaniem polskich inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami, gdzie osiągnęli sukces naukowy lub biznesowy.

Inauguracyjny wykład wygłosił prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego pt. „Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki”.

W uroczystej inauguracji wydarzenia we Wrocławiu wzięli m.in. udział: prof. Leszek Sirko – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, władze województwa i miasta Wrocławia z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem, a także senatorowie i posłowie nie tylko Ziemi Dolnośląskiej. Przede wszystkim zaś szeroka reprezentacja środowiska technicznego, które jest współorganizatorem wydarzenia we Wrocławiu: inżynierowie z uczelni i instytutów badawczych, właściciele firm i działacze gospodarczy, wynalazcy i konstruktorzy oraz członkowie ruchy stowarzyszeniowego sfederowanego w 40 Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych NOT z Polski i kilkunastu krajów świata, w tym m.in. Australii, RPA, USA, Kanady i Europy.