Tegoroczna edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Gospodarki!

Już 60 firm zgłosiło się do XV edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Dołącz do nich! W tym ogólnopolskim programie, organizowanym od 15 lat, nagradzane są firmy, które w relacjach z klientami, dostawcami, pracownikami, społecznością lokalną oraz władzą lokalną i państwową postępują fair play. Organizatorzy zapraszają do programu wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce i działające co najmniej przez cały 2011 r.

Laureaci programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”:
•    wypracowują zyski i osiągają zadowalające wyniki finansowe,
•    wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa i gminy oraz wszystkich innych interesariuszy w ustalonych terminach,
•    mają dobre relacje z klientami, dostawcami oraz innymi partnerami biznesowymi,
•    pracownikom zapewniają godziwe warunki zatrudnienia i rozwoju zawodowego,
•    wspierają środowisko lokalne, organizacje pozarządowe i pomagają osobom pokrzywdzonym przez los,
•    włączają się w różnego rodzaju akcje edukacyjne i społeczne.

Jeśli tak działa Twoje przedsiębiorstwo – zgłoś się!

Jeżeli:
•    chcesz dowiedzieć się, co o programie sądzą jego laureaci kliknij w link: http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/artykuly.php?id=12
•    interesują Cię podejmowane w ramach danej edycji działania promocyjne kliknij w link: http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/content/pliki/NewsletterPFP_styczen_2012.pdf
•    chcesz poznać Partnerów tegorocznej edycji programu kliknij w link: http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/artykuly.php?id=5

Szczegółowe informacje: 22 630 98 01-03, 22 630 96 21 i na www.fairplay.pl.