„Innowacyjna radioterpia: wspólny projekt na rzecz edukacji” – podpisanie listu intencyjnego

Innowacyjna radioterpia - wspólny projekt na rzecz edukacji

W Światowym Dniu Onkologii zainaugurowano kampanię edukacyjną „INNOWACYJNA RADIOTERAPIA wspólny projekt na rzecz edukacji”, do projektu przystąpiło dwanaście organizacji pacjentów onkologicznych. Inicjatorami projektu są firmy TMS Sp. z o. o oraz Accuray, specjalizujące się w […]