„Las się zmienia”: Poznaj Puszczę Białowieską (WIDEO)

Puszcza Białowieska

Projekt Life+ ForBioSensing „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” od 2015 roku prowadzi intensywne pomiary drzewostanów polskiej części Puszczy Białowieskiej. Puszcza monitorowana jest zarówno metodami tradycyjnymi – poprzez pomiar różnych cech […]