Podpisanie umowy pomiędzy Gromadą a Politechniką Koszalińską. Ruszają praktyki studenckie w sieci hoteli Gromada

Podpisanie umowy pomiędzy Gromadą a Politechniką Koszalińską

Przedstawiciele władz Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej (OST) Gromada, z siedzibą w Warszawie, do której w Koszalinie należy Hotel Gromada, podpisali w dniu 21 maja br. porozumienie otwierające nowy rozdział współpracy z Politechniką Koszalińską. Dotychczas kontakty podmiotów […]