Podpisanie umowy pomiędzy Gromadą a Politechniką Koszalińską. Ruszają praktyki studenckie w sieci hoteli Gromada

Podpisanie umowy pomiędzy Gromadą a Politechniką Koszalińską
Podpisanie umowy pomiędzy Gromadą a Politechniką Koszalińską
Fot. Adam Paczkowski / Politechnika Koszalińska

Przedstawiciele władz Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej (OST) Gromada, z siedzibą w Warszawie, do której w Koszalinie należy Hotel Gromada, podpisali w dniu 21 maja br. porozumienie otwierające nowy rozdział współpracy z Politechniką Koszalińską.

Dotychczas kontakty podmiotów dotyczyły między innymi współorganizacji spotkań Koszalińskiego Klubu Rzeczpospolitej. Umowa obejmuje organizację praktyk zawodowych dla studentek i studentów w obiektach hotelowych Gromady. W towarzyszącej podpisaniu dokumentu konferencji prasowej, transmitowanej online na profilu FB uczelni, wzięli udział: rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i dr Anna Szczepańska-Przekota, pełnomocniczka rektora ds. praktyk studenckich PK oraz reprezentujący OST Gromadę: Krzysztof Moczulski, prezes Gromady w Warszawie, a równocześnie zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Spółdzielczej, Czesław Marzec, przewodniczący spółki Hotel Gromada w Koszalinie i Wiesław Świś, prezes koszalińskiej Gromady.

– Podpisywanie umów z partnerami strategicznymi, a takim z pewnością jest spółdzielnia Gromada, ma charakter kluczowy dla budowania kompetencji praktycznych naszych studentek i studentów – przyznała prof. Danuta Zawadzka. – Wszystkie kierunki kształcenia mają obowiązkowe praktyki studenckie. Dzisiaj mówimy o kierunku turystyka i rekreacja, w ramach którego już wcześniej współpracowaliśmy z Hotelem Gromada w kontekście wsparcia Rady Programowej kierunku, praktyk realizowanych indywidualnie i współorganizacji Klubu Rzeczpospolitej.

– Jako OST Gromada mamy w swoich zasobach dziewięć hoteli i dwa ośrodki wypoczynkowe – wyjaśnił Krzysztof Moczulski. – Gromada to doświadczona firma o przedwojennym rodowodzie. Prowadzimy działalność w dwóch obszarach: turystyki i hotelarstwa. Nasza współpraca z pewnością będzie z obustronną korzyścią. Politechnika Koszalińska ma potężny kapitał w zakresie kształcenia młodych ludzi. Gromada natomiast, jako podmiot gospodarczy, ma swoje potrzeby w zakresie zatrudniana tych osób. Proponujemy różne formy praktyk, w zależności od potrzeb i oczekiwań studentów.

Czesław Marzec nie krył, że podpisanie porozumienia z Politechniką Koszalińską jest dla OST Gromada ważnym wydarzeniem: – Studenci zdobywający wiedzę teoretyczną będą mogli sprawdzić się w działaniach praktycznych. Młodzi ludzie będą włączani do wszystkich prac hotelowych w naszych obiektach. Poza tym mogą dorobek i doświadczenie Gromady wykorzystać przy pisaniu prac dyplomowych.

– Od początku współpracy z Politechniką Koszalińską byliśmy i jesteśmy zainteresowani obszarem kadrowym – dodał Wiesław Świś. – Zwłaszcza na Wybrzeżu, gdzie funkcjonuje wiele obiektów noclegowych, zapotrzebowanie na pracowników w naszej branży jest absolutnie wyjątkowe. Kadr brakuje również Gromadzie. Liczymy więc bardzo, że niezależnie od tego, że chcemy stać się dla młodych ludzi miejscem zdobywania przez nich doświadczeń i umiejętności praktycznych, pozyskamy nowych pracowników, znających już specyfikę Gromady. Dla przykładu: menadżera do spraw marketingu i promocji, ze znajomością języka niemieckiego, jestem gotowy zatrudnić od ręki.

Dr Anna Szczepańska-Przekota przypomniała, że studencka praktyka zawodowa stanowi integralną część programu nauczania. – W przypadku praktycznego kierunku turystyka i rekreacja to 960 godzin, a więc 36 proc. wymiaru godzinowego w całym cyklu kształcenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *