VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego

VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego pod hasłem Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, wspólnie z Instytutem Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie odbyło się 15–16 września […]