Inicjatywa Pekińska na rzecz międzynarodowej współpracy w zakresie gospodarki cyfrowej w ramach Pasa i Szlaku

Inicjatywa Pekińska

Na Forum Wysokiego Szczebla ds. Gospodarki Cyfrowej, które odbyło się w ramach trzeciego Forum Współpracy Międzynarodowej Pasa i Szlaku, odbyła się inauguracja Pekińskiej Inicjatywy na rzecz Międzynarodowej Współpracy w Gospodarce Cyfrowej w ramach Pasa i […]

„Pas i Szlak” nadaje nowy impuls stosunkom chińsko-polskim. Dialog z mediami

Inicjatywa Pasa i Szlaku jako impuls do współpracy Chińsko-Polskiej

  26 czerwca w Warszawie, w ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej, odbył się dialog z mediami i think tankami pod hasłem „Inicjatywa Pasa i Szlaku jako impuls do współpracy Chińsko-Polskiej”. Dialog został zainicjowany z okazji przypadającej […]