Inicjatywa Pekińska na rzecz międzynarodowej współpracy w zakresie gospodarki cyfrowej w ramach Pasa i Szlaku

Inicjatywa Pekińska

Inicjatywa Pekińska

Na Forum Wysokiego Szczebla ds. Gospodarki Cyfrowej, które odbyło się w ramach trzeciego Forum Współpracy Międzynarodowej Pasa i Szlaku, odbyła się inauguracja Pekińskiej Inicjatywy na rzecz Międzynarodowej Współpracy w Gospodarce Cyfrowej w ramach Pasa i Szlaku.

Gospodarka cyfrowa jest coraz ważniejszym czynnikiem napędzającym światowy wzrost gospodarczy i odgrywa znaczącą rolę w przyspieszaniu ożywienia gospodarczego, zwiększaniu produktywności branż, kultywowaniu nowych rynków i gałęzi przemysłu oraz osiąganiu zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Inicjatywę Pekińską, a tym samym rozszerzenie współpracy w gospodarce cyfrowej i uwolnienie ogromnego potencjału gospodarki cyfrowej przy wdrażaniu Agendy ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, na zasadzie dobrowolnej i niewiążącej, zaproponowały Chiny, Argentyna, Kambodża, Komory, Kuba, Etiopia, Gambia, Kenia Laos, Malezja, Birma, Palestyna, Wyspy Świętego Tomasza oraz Tajlandia.

Inicjatywa Pekińska, obejmująca 20 punktów, proponuje wspieranie modernizacji rolnictwa, promowanie transformacji cyfrowej przemysłu, poprawę cyfryzacji usług publicznych, koordynację transformacji cyfrowej i zielonej transformacji oraz wspieranie cyfrowych innowacji i przedsiębiorczości.

W zakresie cyfrowej transformacji przemysłu Inicjatywa proponuje pogłębienie zintegrowanego rozwoju technologii cyfrowej i produkcji oraz rozwój cyfrowego, połączonego w sieć i inteligentnego przemysłu produkcyjnego. Jeśli chodzi o poprawę cyfryzacji usług publicznych, Inicjatywa proponuje promowanie cyfrowej administracji rządowej, zwiększanie potencjału usług i ułatwianie świadczenia usług rządowych.

źródło: Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *