Polskie Hotele Niezależne – Harmony Polish Hotels promują inicjatywę „Rok kobiet w turystyce 2022”

Akcja KOBIETA-HOTELARZ

Wpisując się w szczytną inicjatywę podkreślenia roli Kobiet w polskiej turystyce, Polskie Hotele Niezależne – Harmony Polish Hotels zaplanowały cykl wydarzeń w nadchodzącym roku, które w sposób szczególny mają zwrócić uwagę na rolę kobiet w […]