Szóste plenum CK KPCh i jego konsekwencje

Szóste plenum CK KPCh

Szóste plenum CK KPCh

Od 24 do 27 października w hotelu Jingxi w Pekinie odbyło się szóste zgromadzenie plenarne (plenum) Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (CK KPCh) wybranego podczas XVIII Kongresu Narodowego KPCh w 2012 roku. Wzięło w nim udział 348 delegatów (197 członków CK oraz 151 tzw. zastępców) oraz zaproszenie goście, przede wszystkim członkowie Centralnej Komisji ds. Inspekcji Dyscypliny.  Tematem przewodnim spotkania była wewnątrzpartyjna dyscyplina.

Plena CK KPCh odbywają się raz lub dwa razy do roku. W trakcie pierwszego i drugiego plenum zwyczajowo wybierane są władze partyjne oraz zatwierdzani są kandydaci do objęcia wysokich stanowisk państwowych. Kolejne zgromadzenia plenarne można nazywać „programowymi” – prezentują one w dużej mierze kierunek w którym zmierza polityka państwa w najbliższych miesiącach, a sprawy personalne schodzą na drugi plan. W XVIII kadencji CK zajmowały się one kolejno: pakietem reform wolnorynkowych (trzecie plenum w listopadzie 2013), reformą systemu sprawiedliwości (czwarte plenum w październiku 2014) oraz XIII planem pięcioletnim i rozluźnieniem polityki planowania rodziny (tzw. polityki jednego dziecka, piąte plenum w październiku 2015). Szóste plenum skupiło się na wewnątrzpartyjnej dyscyplinie. W jej ramach dwa najważniejsze tematy to zinstytucjonalizowanie obecnie trwającej kampanii antykorupcyjnej oraz wzmocnienie mechanizmów egzekwowania decyzji podjętych na szczeblu centralnym przez jednostki partyjne i państwowe niższego szczebla.

Kampania antykorupcyjna rozpoczęła się tuż po przejęciu przez Xi Jinpinga stanowiska sekretarza generalnego KPCh (listopad 2012) i trwa nieprzerwanie do dziś. W jej ramach walczono z tzw. tygrysami i muchami, czyli urzędnikami wyższego i niższego szczebla oraz wyprowadzaniem za granicę nielegalnie pozyskanych środków finansowych. Jednymi z ciekawszych (jak na państwo de facto jednopartyjne) przejawów walki z korupcją było odwołanie z Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych 45 delegatów z prowincji Liaoning, którzy byli zaangażowani w fałszowanie wyborów w 2013 roku, dzięki którym zostali przedstawicielami w ogólnonarodowym Parlamencie. O wiele ważniejsze jest jednak to, że kampania antykorupcyjna pozbawiła stanowisk dziesiątki tysięcy niskiej rangi urzędników oraz 23 członków (6% początkowego składu) CK KPCh. Wszystko wskazuje na to, że Xi Jinping planuje kontynuować tę politykę do końca swoich rządów, tj. najprawdopodobniej do przełomu lat 2022/2023. Za jeden z pierwszych etapów instytucjonalizacji obecnej kampanii można uznać przyjęcie przez CK dokumentu „Regulacje ds. wewnątrzpartyjnego nadzoru w KPCh” (chiń. 中国共产党党内监督条例Zhōngguó gòngchǎndǎng dǎng nèi jiāndū tiáolì) oraz „Wskazówki dot. wewnątrzpartyjnego życia politycznego w nowej sytuacji” (chiń. 关于新形势下党内政治生活的若干准则Guānyú xīn xíngshì xià dǎng nèi zhèngzhì shēnghuó de ruògān zhǔnzé). Ma to na celu wzmocnienie wpływu centrali nad władzami lokalnymi oraz zwiększenie dyscypliny partyjnej. Nowe narzędzia mają także pozwolić Xi Jinpingowi na skuteczniejsze egzekwowanie podjętych decyzji.

Czytaj więcej: http://www.polska-azja.pl/a-brona-ostatnia-prosta-do-xix-kongresu-narodowego-szoste-plenum-ck-kpch-i-jego-konsekwencje/

foto: en.wikipedia.org


Silk Road Poland