Szkolenie on-line „Komunikacja i etykieta w biznesie z elementami komunikacji międzykulturowej”

Zapraszamy w czwartek, 16 lipca 2020, w godzinach 9.00-14.00, na otwarte szkolenie on-line „KOMUNIKACJA I ETYKIETA W BIZNESIE Z ELEMENTAMI KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ”, prowadzone przez Pawła Grotowskiego właściciela firmy Universal Training (www.universaltraining.pl) szkolącego najważniejsze instytucje rządowe, samorządowe oraz biznesowe w Polsce.

Program

Wstęp

 • historyczne źródła etykiety i jej ewolucja
 • najważniejsze zasady etykiety menedżera i urzędnika
 • zasada dostosowania w relacjach biznesowych i międzynarodowych
 • wszystko co robimy jest komunikacją…

Część I – Etykieta w komunikacji 1

 • komunikacja werbalna, epistolarna i pozawerbalna
 • zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej
 • zasady sporządzania korespondencji urzędowej
 • zasady sporządzania korespondencji elektronicznej,
 • nowoczesne środki komunikacji, etykieta w internecie
 • ETYKIETA WIDEO ROZMOWY I WIDEO KONFERENCJI – NOWOŚĆ
 • tworzenie pierwszego wrażenia i kreowanie pozytywnego wizerunku
 • elementy mowy ciała podczas autoprezentacji i udziału w spotkaniach

Część II – Etykieta w komunikacji 2

 • zasada starszeństwa w relacjach oficjalnych i biznesowych
 • zasada pierwszeństwa prawej ręki w relacjach oficjalnych i biznesowych
 • powitanie w relacjach towarzyskich i oficjalnych
 • przedstawianie siebie oraz innych osób w relacjach oficjalnych i biznesowych
 • właściwy uścisk dłoni oraz inne metody przekazywania pozdrowienia
 • ELEVATOR SPEECH, CZYLI JAK MÓWIĆ ZWIĘŹLE I INTERESUJĄCO – NOWOŚĆ
 • zasady udziału w spotkaniach i naradach
 • wymiana wizytówek, odpowiedni krój i zastosowanie biletów wizytowych
 • FEEDBACK, CZYLI INFORMACJA ZWROTNA – NOWOŚĆ
  sztuka small talk w budowaniu relacji oficjalnych i biznesowych

Część III – Etykieta jako element budowy wizerunku (dress code)

 • dress code czyli odpowiedni strój do okazji
 • charakterystyka i elementy business casual (strój swobodny)
 • charakterystyka i elementy business suit (strój spacerowy)
 • charakterystyka i elementy dark suit (strój wizytowy)
 • charakterystyka i elementy black tie / smokingu (strój uroczysty)
 • krawaty, buty, zegarki, kapelusze i inne dodatki
  wskazówki dotyczące elementów stroju oficjalnego
  najczęściej popełniane błędy stylistyczne i jak je naprawić

Część IV – Komunikacja międzykulturowa

 • pochodzenie różnic międzykulturowych
 • podstawowy podział na kultury pro-partnerskie i pro-transakcyjne
 • rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych
 • kultura agresywna vs. kultura kooperacyjna
 • kultura oficjalna vs. kultura nieoficjalna
 • kultura terminowa vs. nieterminowa
 • kultura powściągliwa vs. kultura emocjonalna
 • proksemika czyli dystanse społeczne
 • etykieta biznesowa w 4 wybranych regionach: Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki, Kraje Arabskie, Kraje Byłego ZSRR
 • budowanie długotrwałych relacji biznesowych

Część V – Etykieta stołu i organizacja przyjęć

 • społeczna rola i podstawowe zasady wspólnego spożywania posiłków
 • przyjęcia oficjalne: lampka wina, przyjęcie koktajlowe, bufetowe i zasiadane
 • organizacja przyjęcia oficjalnego z udziałem głowy państwa lub szefa rządu
 • zasady udziału w przyjęciach oficjalnych, bankietach, uroczystych kolacjach
 • symbolika i znaczenie wina, klasyfikacja wina, apelacja wina
 • zasady wyboru, podawania i spożywania win oraz innych alkoholi
 • faux pas, czyli czego nie robić podczas przyjęć

Każda część jest zakończona interaktywną sesją pytań i odpowiedzi.

Szkolenie jest realizowane za pomocą aplikacji ZOOM z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Każda część jest zakończona interaktywną sesją pytań i odpowiedzi.

Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby wynosi 480 zł brutto. Organizator oferuje zniżki dla zorganizowanych grup powyżej 5 osób. Każda osoba otrzyma materiał szkoleniowy oraz certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez firmę Universal Training – certyfikowaną Akademię Edukacyjną VCC. Istnieje możliwość zamówienia szkolenia zamkniętego dla firmy lub instytucji w wybranym terminie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zapisy on-line:
http://universaltraining.szef.co/formularze/etykieta-i-komunikacja-w-biznesie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *