Szef Związku Gmin Wiejskich: polska wieś do 2020 r. będzie skanalizowana

Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Do 2020 r. Polska wieś w obszarach aglomeracyjnych będzie skanalizowana – zaznaczył Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP oraz członek Komitetu Regionów UE.

Szef ZGW, mówiąc o potrzebach inwestycyjnych na obszarach wiejskich, zaznaczył, że w Polsce wciąż połowa dróg gruntowych wymaga modernizacji. „To jest narzędzie pracy dla rolników i warunek rozwoju, ale potrzebne są nie tylko drogi. Niezbędny jest również dostęp do internetu, żeby te obszary mogły normalnie funkcjonować” – podkreślił.

Dodał, że w Polsce wciąż jeszcze nadrabiamy zaległości w sieci wodociągów i kanalizacji sanitarnej, ale do 2020 r. „problemy te będą rozwiązane” przy pomocy środków europejskich.

„W tej chwili w wyznaczonych obszarach aglomeracyjnych mamy perspektywę dwu -, trzyletnią praktycznie na uporanie się z kanalizacją sanitarną. Wiemy też, że nie wszędzie na obszarach wiejskich potrzebna jest kanalizacja sieciowa. Wszędzie tam, gdzie zabudowa jest rozproszona (…), dofinansowujemy oczyszczalnie przyzagrodowe (…)” – zauważył.

Olszewski zwrócił uwagę, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) do 2020 r. jest zarysowany. „Uważamy oczywiście, że (…) na infrastrukturę jest w nim za mało pieniędzy, np. na modernizację dróg lokalnych, bez których rolnictwo też nie może się dobrze rozwijać, ale naszym problemem w tej chwili staje się już finansowanie obszarów wiejskich po 2020 r.” – powiedział. Dodał, że w środowisku samorządowym i rolniczym istnieje niepokój o dalsze finansowanie i postulaty, aby podjąć w tej sprawie rozmowy.

„Bez inwestowania w obszary wiejskie nie da się unowocześnić rolnictwa, i nie da się zachować jego opłacalności” – podkreślił szef ZGW.

W czwartek w Brukseli komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan spotkał się z członkami Komitetu Regionów EU, aby omówić przyszłość wspólnej polityki rolnej. „Dzięki jej unowocześnieniu i uproszczeniu (…) będziemy mogli skuteczniej reagować na wyzwania” – powiedział Hogan.

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej. Na podstawie ich wyników KE przedstawi wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz możliwe scenariusze na przyszłość.

źródło: Serwis Samorządowy PAP


Silk Road Poland